Gala Jubileuszowa z okazji 80-lecia

utworzenia Liceum Muzycznego i Zjazd Absolwentów odbędzie się w sobotę, 20 stycznia 2018 r., w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Ułańska 7b. 

Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r