Rekrutacja 2017

Uprzejmie prosimy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej i państwowej szkoły muzycznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br. 
Pozostałych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas wyższych prosimy o dostarczenie świadectw ukończenia klasy poprzedniej również do dnia 30 czerwca br.
Dostarczenie świadectwa będzie potwierdzeniem woli kandydata do uczęszczania do naszej szkoły.
009.jpg

Minikalendarium

 

Wakacje :-) Od 24 czerwca 2017 r.