Rekrutacja 2017

Uprzejmie prosimy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej i państwowej szkoły muzycznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br. 
Pozostałych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas wyższych prosimy o dostarczenie świadectw ukończenia klasy poprzedniej również do dnia 30 czerwca br.
Dostarczenie świadectwa będzie potwierdzeniem woli kandydata do uczęszczania do naszej szkoły.

Minikalendarium

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Koncerty z cyklu „Muzyczne Nastroje” w Bibliotece Śl. W Katowicach: 11 stycznia i 12 czerwca 2018 r.