Rekrutacja 2017

Uprzejmie prosimy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej i państwowej szkoły muzycznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br. 
Pozostałych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas wyższych prosimy o dostarczenie świadectw ukończenia klasy poprzedniej również do dnia 30 czerwca br.
Dostarczenie świadectwa będzie potwierdzeniem woli kandydata do uczęszczania do naszej szkoły.

Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r