DARY RODZINY WOJTACHÓW

Informujemy zainteresowanych zbiorami muzycznymi w naszej bibliotece szkolnej, że już wszystkie nuty, przekazane nam przez rodzinę świętej pamięci profesor Moniki Sikorskiej-Wojtachy, zostały umieszczone w inwentarzu i są dostępne dla czytelników. Jest to bardzo cenny zbiór 234 egzemplarzy nut o dużej wartości dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Specjalne podziękowania kierujemy dla prof. zw. Jana Wojtachy oraz Anny Wojtachy-Gonsior inicjatorów przekazania tych cennych darów bibliotece szkolnej POSM II st.

Dary rodziny Wojtachów

013.jpg

Minikalendarium

 

Wywiadówka 25 maja 2017 r. (czwartek)

VI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego: piątek – sobota, 26-27 maja 2017 r.