DARY RODZINY WOJTACHÓW

Informujemy zainteresowanych zbiorami muzycznymi w naszej bibliotece szkolnej, że już wszystkie nuty, przekazane nam przez rodzinę świętej pamięci profesor Moniki Sikorskiej-Wojtachy, zostały umieszczone w inwentarzu i są dostępne dla czytelników. Jest to bardzo cenny zbiór 234 egzemplarzy nut o dużej wartości dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Specjalne podziękowania kierujemy dla prof. zw. Jana Wojtachy oraz Anny Wojtachy-Gonsior inicjatorów przekazania tych cennych darów bibliotece szkolnej POSM II st.

Dary rodziny Wojtachów

001.jpg

Minikalendarium

 

Wakacje :-) Od 24 czerwca 2017 r.