DARY RODZINY WOJTACHÓW

Informujemy zainteresowanych zbiorami muzycznymi w naszej bibliotece szkolnej, że już wszystkie nuty, przekazane nam przez rodzinę świętej pamięci profesor Moniki Sikorskiej-Wojtachy, zostały umieszczone w inwentarzu i są dostępne dla czytelników. Jest to bardzo cenny zbiór 234 egzemplarzy nut o dużej wartości dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Specjalne podziękowania kierujemy dla prof. zw. Jana Wojtachy oraz Anny Wojtachy-Gonsior inicjatorów przekazania tych cennych darów bibliotece szkolnej POSM II st.

Dary rodziny Wojtachów

Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r