PATRI PATRIAE

III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski "PATRI PATRIAE" na utwór poświęcony pamięci św. Jana Pawła II 

 


Regulamin konkursu

 

in English

 

 

 

Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r