baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Na rok szkolny 2020/2021 Rada Rodziców ponownie wybrała ubezpieczenie z firmy InterRisk i ubezpieczającego Pana Tomasza Sikorę. 

InterRisk - Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ubezpieczenia świadczenie z odpowiedzialnością w przypadku pandemii i epidemii z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

EDU PLUS - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

Ubezpieczenie 12 miesięczne funkcjonuje  w okresie : 1.09.2020 - 31.08.2021 roku  

Dla wariantu za 60 zł obowiązuje nr polisy:    EDU-A /P 079998 

Szanowni Państwo, 
 aby skutecznie ubezpieczyć ucznia  trzeba wykonać dwie czynności :
  1. Zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, ogólnymi warunkami (dodam iż ubezpieczenie zawiera zdarzenia dotyczące zdarzeń epidemiologicznych )
  1. Wpłacić składkę według wytycznych poniżej: 
Składkę  w wysokości:  60, 00  zł  wpłacamy na dane  poniżej : 
Rozwazny.pl   nr konta : 24 1140 2004 0000 3602 8036 2229 
W tytule przelewu koniecznie  wpisując :  imię i  nazwisko ucznia (nie rodzica), 
Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego. 
Kluczowe jest wpisanie w tytule przelewu danych ucznia. 
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 13 października do północy 2020 roku, po tym terminie lista ubezpieczonych  zostanie  zamknięta.
Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym  ubezpieczeniem  dziecka od 1.09.2020 do 31.08.2021 roku, bez potrzeby uzyskania dodatkowych dokumentów.

Załączniki:
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Zakres ubezpieczenia
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu
Zgłoszenie roszczenia

 


 

 

 

Back to top