baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Rada Rodziców w ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach na rok  szkolny 2020/2021
Przewodnicząca: Katarzyna Szeffer (POSM II st. klasa I b)
Zastępca przewodniczącej: Robert Radek (POSM I st. klasa Va)
Sekretarz: Anna Szymborska (POSM II st. II a)
Skarbnik: Agnieszka Sobol (POSM I st. kl. III a)


POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
Rafał Jaros (IIa)
Hanna Pyrek-Wieloch (IVa)
Jolanta Świątek (IVb)
Agata Otrębska (VIb)
Małgorzata Krzeszowiec (VIII)


POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Tomasz Lusawa (IA)
Iwona Dydecka (IIB)
Małgorzata Gajęcka-Lerch (IVB)
Beata Natanek (IIIB)
Małgorzata Głąb (VB)

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

12 stycznia 2021 roku uchwalono nowy regulamin Rady Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, w którym dokonano zmian m.in. w zakresie zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Kluczowe zapisy w tym zakresie zawarto w §18 regulaminu i dotyczą one założenia odrębnego rachunku bankowego, do którego dostęp mają uprawnione przez Radę Rodziców osoby.
Na rachunku gromadzone są fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz wpłat i darowizn, a także innych źródeł, takich jak między innymi: kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców/dzieci.
Fundusze wydatkowane są na wspieranie działalności statutowej szkoły, takiej jak: dofinansowanie wycieczek, imprez, konkursów, finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nagród dla uczniów, zakup ponadstandardowego wyposażenia szkoły, w tym środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, pomoc materialną dla dzieci, czy też inne wydatki, na które Rada wyrazi zgodę.
W związku z powyższymi ustaleniami 5 marca 2021 roku założone zostało konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców zwraca się do wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty darowizn na konto Rady Rodziców ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach.

Rada Rodziców ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Bank Pekao S.A., nr 78 1240 1330 1111 0011 0482 0910

W tytule przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko ucznia, POSM I lub POSM II, klasa, darowizna na cele wychowawczo-oświatowe

 

Powyższy opis uporządkuje zestawienia i umożliwi i ewentualne zwroty w razie błędnych wpłat.

Jednocześnie prosimy, aby wpłaty dokonywać w miarę możliwości semestralnie. Pozwoli to na optymalizację prowadzonej przez Radę Rodziców polityki finansowej.

Rada Rodziców deklaruje pełną transparentność zgromadzonych środków na koncie Rady Rodziców. Na zakończenie swojej kadencji przygotuje sprawozdanie finansowe, do którego wgląd będą mieli wszyscy rodzice/opiekunowie uczniów. Jednocześnie preliminarz wydatków będzie konsultowany z rodzicami/opiekunami uczniów.

Planowane wydatki będą konsultowane z dyrektorem szkoły. Jednocześnie jesteśmy otwarci na głosy i pomysły z nimi związane ze strony całej społeczności szkolnej.

WSZYSTKIE WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA POTRZEBY SZKOŁY.

Informacje dotyczące konta dostępne są na stronie szkoły:

 

POSM I st. http://1st.zpsm.edu.pl/rada.html

 

POSM II st. http://2st.zpsm.edu.pl/rada-rodzicow

 

Rada Rodziców
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Wojciecha Kilara
w Katowicach


Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Katarzyna Szeffer (POSM I st. klasa VI b)
Zastępczyni przewodniczącej: Małgorzata Gajęcka-Lerch (POSM II st. klasa III b)
Sekretarz:  Anna Szymborska  (POSM II st. I a 
Skarbnik: Agnieszka Sobol (POSM I st. kl. II a)
 
Członkowie (w kolejności reprezentacji klas ZPSM im. W. Kilara w Katowicach)
POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
Rafał Jaros (Ia)
Katarzyna Krafta (Ib)
Hanna Pyrek-Wieloch (IIIa)
Jolanta Świątek (IIIb)
Robert Radek (IVa)
Zuzanna Rupnik (IVb)
Alicja Willner-Paster (Va)
Agata Otrębska (Vb)
 
POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Iwona Dydecka (Ib)
Joanna Staniczek-Wiewióra (IIa)
Beata Natanek (IIb)
Ilona Janeczek (IIIb)
Dorota Trzewiczek (IVa)
Małgorzata Głąb (IVb)
Marcela Bujnowicz (Va)
Maciej Burzyk (Vb)

Back to top