Przeglądy rytmiki

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO,
organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej - Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2010 roku.
 
Celem imprezy jest umożliwienie pokazu interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych, zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia oraz konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Formuła przeglądu zakłada występ zespołów rytmiki klas I-III oraz IV-VI szkoły muzycznej I stopnia, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów. 
Od 2013 na prośbę uczestników, przeglądy odbywać się będą w trzeci wtorek marca.
I Przegląd odbył się 29.03.2010 roku gromadząc 180 uczniów oraz 21 pedagogów z 12 szkół regionu, 
II - 28.03.2011 roku gromadząc 193 uczniów oraz 19 pedagogów z 11 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, 
III – 26.03.2012 roku gromadząc 224 uczniów z 12 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, jak również 25 nauczycieli z 17 szkół, 
IV – 19.03.2013 roku gromadząc 268 uczniów z 17 szkół regionu oraz 33 pedagogów z 21 szkół. 
Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło" poprowadziła mgr Magdalena Ziółkowska,
V – 18.03.2014 roku gromadząc 416 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 39 pedagogów. Warsztaty „Ruch, śpiew i improwizacje instrumentalne według systemu wychowania muzycznego Carla Orffa" poprowadziła mgr Monika Kionka, 
VI – 17.03.2015 roku gromadząc 436 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 31 pedagogów. 
Warsztaty „Polskie tańce narodowe” poprowadziła mgr Katarzyna Dziok, 
VII – 15.03.2016 roku gromadząc 487 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu, 1 szkoły baletowej i 1 z ogólnokształcącej szkoły społecznej oraz 38 pedagogów. 
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak. 
 
VIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO odbędzie się we

wtorek 21 marca 2017 r.  godz. 8.00 – 17.30
 
Harmonogram Przeglądu przedstawia się następująco:
8.00-9.20 – próby sytuacyjne zespołów I tury
9.30-10.50 – I Koncert w ramach Przeglądu
11.00-12.15– próby sytuacyjne zespołów II tury
12.30-13.50 – II Koncert w ramach Przeglądu
14.45-16.45 – Warsztaty dla pedagogów „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” – prowadzenie prof. AM dr hab. Anetta Pasternak
16.45-17.30 – Spotkanie metodyczne


REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO
 
ZGŁOSZENIE

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 21.02.2017 r. 


 

 
 

PRZEGLĄD WYDZIAŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO,
organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej - Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2009 roku.
 
Celem powstałego z inicjatywy Starszego Wizytatora CEA Pana Jerzego Sieczki Przeglądu było porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia w dziedzinie rytmiki na wydziałach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia, integracja środowisk pedagogicznych i uczniowskich w regionie śląskim oraz twórcza wymiana doświadczeń i konfrontacja metod pracy w ramach metody E. Jaques-Dalcroze’a. W ramach Przeglądu odbywa się szereg jednostek metodycznych z zakresu solfeżu dalcroze’owskiego, metrorytmiki dalcroze’owskiej i muzycznej ekspresji ruchu w wykonaniu zgłoszonych zespołów rytmiki, spotkanie metodyczne dla pedagogów oraz koncert interpretacji ruchowo-przestrzennych. 
Przeglądy odbywają się w drugiej połowie października.  
I Przegląd odbył się 30.09.2009 roku gromadząc 50 uczennic i 9 pedagogów z Bielska-Białej, Katowic i Zabrza, 
II – 18.10.2011 gromadząc 45 uczennic i 18 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Katowic i Zabrza, 
III – 30.10.2013 gromadząc 40 uczennic  i 15 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic,  
IV – 21.10.2014 gromadząc 29 uczennic i 20 pedagogów z Bielska-Białej, Bytomia, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic, 
V – 20.10.2015 gromadząc 53 uczennice oraz 13 pedagogów z 5 szkół: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bielsku-Białej, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Cieszynie, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zabrzu oraz ZPSM-Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Katowicach. W warsztatach i koncercie uczestniczyli również pedagodzy rytmiki wraz z uczennicami z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. 
VI Przegląd odbędzie się 26.10.2016 roku. 

 
VI Przegląd Wydziałów Rytmiki Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego
Katowice 
26 października 2016 
 
Centrum Edukacji Artystycznej Region Śląski oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach zapraszają na VI Przegląd Wydziałów Rytmiki Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego. Przegląd odbędzie się w środę 26 października 2016 roku w godzinach 10.00–18.00 w siedzibie POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7b. 
Orientacyjny harmonogram Przeglądu przedstawia się następująco: 
godz. 8.45-9.15 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej POSM II st. w Katowicach
godz. 9.15-9.35 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Zabrzu
godz. 9.35-9.55 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Cieszynie
godz. 10.00 – powitanie 
godz. 10.05-11.00 – warsztaty integracyjne dla uczennic i pedagogów– mgr Monika Kionka (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach)
godz. 11.00-12.30 – warsztaty dla uczennic „Wartość dodana” – mgr Katarzyna Tomaszkiewicz (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie)
godz. 12.30-13.15 – przerwa obiadowa
godz. 13.15-14.15 – jednostki metodyczne z rytmiki lub improwizacji fortepianowej, prowadzone przez zgłoszonych pedagogów
godz. 14.15-15.15 – warsztaty dla uczennic „Własny język ruchowy rytmiki” – mgr Katarzyna Tomaszkiewicz (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie)
godz. 15.15-16.30 – spotkanie metodyczne dla nauczycieli
godz. 16.00-16.15 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Opolu
godz. 16.15-16.30 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej ZPSM w Bielsku-Białej
godz. 16.30-16.45 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej ZSM w Częstochowie
godz. 17.00 – Koncert interpretacji ruchowych muzyki w wykonaniu zaproszonych wydziałów rytmiki 
 
Zgłoszenia w zakresie tematyki prowadzonych lekcji, wykonywanych utworów, ilości uczennic i pedagogów, jak również rezerwacji obiadów, prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , natomiast nagrania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 10.10.2016 r. 
 Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r