baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Przegląd rytmiki regionu śląskiego
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA i BALETOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO, organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2010 roku.
Celem imprezy jest umożliwienie pokazu interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych, zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia oraz konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Formuła przeglądu zakłada występ zespołów rytmiki klas I-III oraz IV-VI szkoły muzycznej I stopnia, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów.
Od 2013 na prośbę uczestników, przeglądy odbywać się będą w trzeci wtorek marca.
I Przegląd odbył się 29.03.2010 roku gromadząc 180 uczniów oraz 21 pedagogów z 12 szkół regionu,
II - 28.03.2011 roku gromadząc 193 uczniów oraz 19 pedagogów z 11 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu,
III – 26.03.2012 roku gromadząc 224 uczniów z 12 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, jak również 25 nauczycieli z 17 szkół,
IV – 19.03.2013 roku gromadząc 268 uczniów z 17 szkół regionu oraz 33 pedagogów z 21 szkół.
Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło" poprowadziła mgr Magdalena Ziółkowska,
V – 18.03.2014 roku gromadząc 416 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 39 pedagogów. Warsztaty „Ruch, śpiew i improwizacje instrumentalne według systemu wychowania muzycznego Carla Orffa" poprowadziła mgr Monika Kionka,
VI – 17.03.2015 roku gromadząc 436 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 31 pedagogów.
Warsztaty „Polskie tańce narodowe” poprowadziła mgr Katarzyna Dziok,
VII – 15.03.2016 roku gromadząc 487 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu, 1 szkoły baletowej i 1 z ogólnokształcącej szkoły społecznej oraz 38 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
VIII – 27.03.2017 roku gromadząc 520 uczniów z 27 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 43 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia / kontynuacja” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
IX – 20.03.2018 roku gromadząc 27 zespołów wykonawczych: 22 klas I-III szkół muzycznych, 4 klas IV-VI szkół muzycznych oraz 1 szkoły baletowej. Łącznie Przegląd zgromadził 444 uczniów z 23 szkół oraz 45 nauczycieli reprezentujących 27 szkół regionu.
Warsztaty „Wykorzystanie dziecięcej instrumentalnej literatury muzycznej w działaniach metrorytmicznych, instrumentalnych i interpretacyjnych na zajęciach rytmiki w klasach I-III w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła mgr Monika Kionka.
X Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Baletowych Regionu Śląskiego odbył się we wtorek 26 marca 2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Back to top