baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

„Dziecięce Spotkania Muzyczne”

Cykl „Dziecięce Spotkania Muzyczne”, prowadzony przez prof. Mirosławę Knapik, dr Aleksandrę Maciejczyk oraz mgr Monikę Kijonkę w roku szkolnym 2012/2013 obejmował 4 koncerty:
2 października 2012, 30 stycznia 2013, 4 marca 2013 oraz 11 czerwca 2013 roku.
W koncertach aktywnie brały udział zespoły i soliści pod opieką profesorów: prof. Mirosławy Knapik, dr Aleksandry Maciejczyk, mgr Moniki Kionki, dr. Krzysztofa Jaguszewskiego, mgr. Rafała Dudka, mgr. Bernarda Steuera, mgr. Marka Kowalskiego, mgr. Macieja Niewiary, mgr. Łukasza Syrnickiego oraz mgr. Marka Łukaszczyka.
Młodzi melomani z katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli mogli zaznajomić się z brzmieniem chórów: żeńskiego, męskiego oraz dziewczęcego, jak również poznać brzmienie trąbki solo, saksofonu solo, oktetu saksofonowego, duetu oraz zespołu perkusyjnego, kwartetu oraz kwintetu klarnetowego, kwartetu smyczkowego, dętego zespołu kameralnego. Mieli także okazję nie tylko usłyszeć muzykę, ale ją zobaczyć w formie interpretacji ruchowo-przestrzennych w wykonaniu zespołów rytmiki z wydziału rytmiki.


Wszystkie koncerty odbyły się przy zapełnionej po brzegi sali koncertowej, na długo pozostając w pamięci zarówno odbiorców, jak i wykonawców. W koncertach uczestniczyły dzieci i młodzież oraz pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 2  w Chorzowie oraz Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach.


Spotkania jubileuszowe : Anna Rossa

28.05.2013 r. o godz.12:30 odbyło się spotkanie uczniów POSM II st. z Anną Rossą, wokalistką, kompozytorką, psychoterapeutką, absolwentką naszej szkoły.
Niezwykły dialog z niewidomą od urodzenia artystką poprowadziła dyrektor szkoły Bernadeta Stańczyk. O wyzwaniu pedagogicznym jakim były lekcje z wyjątkową uczennicą, która nie chciała żadnej taryfy ulgowej, opowiedział Marek Ciepierski. Swojemu profesorowi – przyjacielowi Anna Rossa zadedykowała jeden z wykonywanych utworów.


Dzień otwarty szkoły i KONCERT UCZNIÓW KLAS I i II

23 maja 2013 r. w ramach Dnia Otwartego Szkoły odbyły się zajęcia otwarte w pracowni chemicznej, matematycznej, historycznej i germanistycznej. Przygotowano prezentacje w salach przedmiotów ogólnomuzycznych, w sali wydziału rytmiki i w świetlicy. Można było skorzystać z konsultacji z nauczycielami wybranego instrumentu. Reprezentacyjna grupa uczniów oprowadzających gości po szkole zachęcała do obejrzenia wystawy „ Zbiory rękopisów partytur Karola Szymanowskiego” oraz wystawy plakatu Mikołaja Antonika.
O godz. 17 zaproszono gości na koncert uczniów klas i i II. Wykonawcami koncertu byli:
chór dziewczęcy pod dyr. Moniki Kionki oraz uczennic z klasy dyrygowania Bogumiły Leńskiej, wyróżniający się instrumentaliści, zespół rytmiczny uczennic z klasy I-III oraz orkiestra kameralna i uczniowie z klasy dyrygowania Felicji Bieganek.
W roli konferansjerów wystąpili wychowawcy klas drugich: Dorota Bywalec i Maciej Łoś.


Pożegnanie uczniów klas szóstych

Uroczystość rozdania dyplomów uczniom klas szóstych POSM II st. odbyła się 30 kwietnia 2013 r., o godz.12:30. Dyrektor szkoły Bernadeta Stańczyk skierowała do absolwentów specjalne życzenia, cytując myśli Stevea Jobsa:
„Twój czas jest ograniczony, nie staraj się żyć życiem kogoś innego.
Nie ograniczaj się dogmatem, którym jest życie według pomysłów innych ludzi.
Nie pozwól na to, aby szumy innych zagłuszały twój wewnętrzny głos.
I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją.
One czasami wiedzą, kim tak naprawdę chcesz być.
Cała reszta to sprawa drugorzędna.”
Wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulacje i serdeczne życzenia dalszych sukcesów artystycznych i osobistych wraz z dedykacją muzyczną złożył samorząd uczniowski.
Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu solistów –dyplomantów, którym towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. K. Szymanowskiego pod dyrekcją Szymona Bywalca.
Solistami koncertu byli:
Marta Bromboszcz z klasy rytmiki Aleksandry Maciejczyk, Maciej Łyczek z klasy gitary Franciszka Wieczorka, Ewa Banachiewicz z klasy akordeonu Tomasza Janeczko, Dominika Kusek z klasy skrzypiec Janusza Klicha, Weronika Milik z klasy altówki Łukasza Syrnickiego oraz Dariusz Tkaczyk z klasy trąbki Rafała Dudka


Spotkania jubileuszowe

30 kwietnia 2013 r. o godz. 18, w sali kameralnej POSM II st., z inicjatywy p. Felicji Bieganek w roku jubileuszu 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego, odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z Aleksandrem Lasoniem - kompozytorem i absolwentem Liceum Muzycznego w Katowicach.

Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej

12.04.2013 r. w sali koncertowej odbył się koncert, którego bohaterami, obok Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcja Mirosława Jacka Błaszczyka , byli dyplomanci POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach:
Joanna Kasperczyk z klasy skrzypiec prof. Szymona Krzeszowca
Agata Bąk z klasy wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Maria Pragłowska z klasy fortepianu prof. Wojciecha Świtały
Michał Kozioł z klasy saksofonu prof. Barnarda Steuera
oraz Bartłomiej Dobrowolski z klasy klarnetu prof. Macieja Niewiary.
Koncert prowadziła p. Regina Gowarzewska.

 

Doroczny Koncert Integracyjny Wydziału Rytmiki
Egzamin dyplomowy

W dniu 8 kwietnia 2013 roku odbył się Doroczny Koncert Wydziału Rytmiki połączony z egzaminem dyplomowym Marty Bromboszcz, Joanny Galicy, Lavinii Laber oraz Mai Tadajewskiej. Przygotowane interpretacje ruchowo-przestrzenne, zarówno solowe jak i zespołowe zostały ocenione na najwyższym poziomie ocen bardzo dobrych i celujących. Niezmiernie wysoki poziom egzaminu był efektem pracy absolwentek pod kierunkiem mgr Moniki Kionki i dr Aleksandry Maciejczyk oraz zespołu pedagogów wydziału rytmiki. Koncert Doroczny jak zwykle dostarczył wszystkim wiele wzruszeń – był nie tylko okazją do zobaczenia prac klasowych i zespołowych uczennic wydziału rytmiki, ale także podziwiania interpretacji ruchowo-przestrzennych zaproszonych gości – wyróżniających się na Przeglądzie Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Śląskiego zespołów rytmiki ze szkół muzycznych w Katowicach, Raciborzu i Tychach.

 

Koncert chóru gospel i zespołu muzyki rozrywkowej.

4.04.2013 r. o godz. 18, z estrady sali koncertowej naszej szkoły popłynęła muzyka gospel zaprezentowana przez chór składający się z uczniów – uczestników warsztatów muzyki gospel . Warsztaty odbyły się w naszej szkole w marcu, w czasie wielkopostnych rekolekcji. Zaprezentowany program był pokłosiem pracy warsztatowej. Obok chóru gospel wystąpił także zespół muzyki rozrywkowej w składzie: Kamil Wantuła, Szymon Herbuś, Mateusz Tomczak, Bartek Kraczyński, Kuba Radwański, Adam Jędrysik, Jakub Muras, Piotr Pudełko, Konrad Frączkiewicz, Kacper Potępa, Mateusz Targowski, Miłosz Berdzik i Mateusz Szewczyk.

 

Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I stopnia regionu śląskiego

W trzeci wtorek marca 2013 roku tradycyjnie odbył się Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Śląskiego, współorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej wraz z naszą szkołą. Czwarta edycja przeglądu zgromadziła rekordową jak do tej pory liczbę uczestników i pedagogów, co świadczy o wzrastającym zainteresowaniu i potrzebie organizowania tego typu imprez. Kolejne trzy nowe szkoły dołączyły do czynnych uczestników, powiększając tym samym grono szkół podlegających przeglądowi do 17, a grono uczestników do liczby 268 uczniów.

Uczestnicy zaprezentowali się na koncercie interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych i interpretacji oraz instrumentacji piosenek, otrzymując w nagrodę słodkie upominki. Koncert wzbogaciły swymi występami także uczennice wydziału rytmiki naszej szkoły. Formuła przeglądu oprócz prezentacji zespołów zakładała również warsztaty dla nauczycieli rytmiki, które odbyły się w ramach spotkania metodycznego z udziałem Starszego Wizytatora CEA mgr Jerzego Sieczki. Jury w składzie: mgr Magdalena Ziółkowska, dr Aleksandra Maciejczyk oraz mgr Anna Lipiec, omówiło zaprezentowane interpretacje pod kątem założonych celów przeglądu, którymi były porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, jak również konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Podkreśliło znaczenie realizacji interpretacji ruchowo-przestrzennych i interpretacji piosenek w procesie realizacji podstaw programowych, również
w świetle zbliżającej się reformy szkolnictwa artystycznego. Zdecydowana większość prezentacji była na bardzo wysokim poziomie – jury zaakcentowało widoczną dbałość o tworzenie interpretacji zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a. Podkreśliło jednak zaburzoną w tej edycji proporcję wybieranych form prezentacji – przeważającą liczbę interpretacji ruchowo-przestrzennych, przy stosunkowo małej liczbie piosenek i piosenek z instrumentacją. Na uwagę zasługiwała skrupulatność zakomponowania interpretacji ruchowo-przestrzennych, jeśli chodzi o przebieg formalny, jak również różnorodność zastosowanych rekwizytów, dbałość o estetykę strojów oraz staranność w zakomponowaniu całości występu.
Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło” były próbą odpowiedzi na potrzeby nauczycieli w zakresie praktyki pedagogicznej. Prowadziła je mgr Magdalena Ziółkowska, zawodowo związana z PSM I i II st. w Gliwicach, absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej na specjalności rytmika oraz Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, gdzie ukończyła podyplomowe studia pedagogiki kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Pracując w klasach I-III stała się ogromną pasjonatką nauczania rytmiki i kształcenia słuchu. W związku z powyższym tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: nowatorskie formy dyktand muzycznych, zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów, prezentację autorskich piosenek i sposoby ich wykorzystania na lekcjach rytmiki i kształcenia słuchu. Pedagodzy otrzymali materiały dydaktyczne w formie nut, opisów ćwiczeń oraz nagranych piosenek.
Przegląd przygotował zespół pedagogów Wydziału Rytmiki: dr Aleksandra Maciejczyk, mgr Anna Lipiec, mgr Monika Kionkia, mgr Aleksandra Rzepka, dr Barbara Dutkiewicz oraz mgr Iga Eckert.

 

IV SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

W dniach od 28 lutego do 13 marca 2013, w świetlicy rozgrywał się turniej szachowy, w którym wzięło udział 19 uczniów: Szymon Ogryzek, Krzysztof Łowiec, Łukasz Rudnik, Sebastian Garbacz, Aleksander Jaworski, Szymon Barczak, Mateusz Tomica, Cyprian Hołubek, Kamil Wilk, Piotr Pudełko, Mariusz Kozieł, Cezary Gers, Kamil Czudej, Dominik Pham Van, Kamil Jurkiewicz, Wojciech Klich, Michał Witta, Adam Nowak i Fabian Klimanek.
Turniej objęła honorowym patronatem dyrektor szkoły Bernadeta Stańczyk. Medale i puchar dla zwycięzcy oraz pamiątkowe długopisy dla wszystkich uczestników turnieju ufundowała Rada Rodziców.
I miejsce i tytuł MISTRZA SZACHOWEGO 2013 zdobył FABIAN KLIMANEK z klasy IB
II miejsce – CEZARY GERS z klasy II A
III miejsce – DOMINIK PHAM VAN z klasy I A
IV miejsce – KAMIL WILK z klasy II B
W rozgrywającym się równolegle I turnieju warcabowym wzięło udział 6 zawodników.
I miejsce zdobył Jarosław Nowak, II miejsce – Martyna Dziechciarz, III miejsce – Joanna Liszka
Serdecznie dziękuję pani dyrektor, nauczycielom oraz Radzie Rodziców za życzliwe wsparcie i pomoc w organizacji turnieju.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za wspaniałą, honorową rywalizację i życzę sukcesów w kolejnym SZKOLNYM TURNIEJU SZACHOWYM 2014.
Organizator turnieju: wychowawca świetlicy M. Sojka

 

Dzień Maturzysty

W życiu każdego maturzysty bywają dni, w których należy zostawić szkolne trudy i znoje edukacji, aby korzystać z przywilejów bycia w ostatniej klasie liceum muzycznego.
Tym razem chodzi o popularny Dzień Maturzysty.

W naszej szkole odbył się on w piątek 25 stycznia 2013 roku.

Na samym początku (tegoroczna nowość!) dwie nieprzebrane dziewczyny wchodziły do poszczególnych klas z kurendą, którą każdy nauczyciel odczytywał klasie. I wtedy maturzyści wkraczali do akcji! Wchodzili do sali w różnorodnych przebraniach, prosząc o datki na studniówkę. A kreacji było co niemiara. Nie zabrakło żołnierzy sił zbrojnych, a nawet Czterech Pancernych i Psa ale... bez psa. Był za to serialowy 'Rudy' zrobiony z wózka z pobliskiego supermarketu. Można było zobaczyć też bohaterów kultury popularnej - Jokera czy Wampira, a także Mario dobrze znanego z gier wideo.
Jak na szkołę muzyczną przystało, wydarzenie miało adekwatną oprawę muzyczną. Sekstet dęty (i nie tylko dęty!) skutecznie umilał atmosferę i zapewniał jeszcze większą rozrywkę wszystkim uczestnikom zabawy.
Po odwiedzeniu ostatnich klas, pokoju Pani Dyrektor, szatni oraz stołówki przyszedł czas na liczenie zebranych pieniędzy, których, jak się okazało, wcale nie było mało...

Jak można było usłyszeć od uczniów i pedagogów, impreza została przyjęta pozytywnie. Studniówka, która odbyła się dzień później, była także bardzo udana. Co teraz?
Klasy maturalne muszą wrócić do codzienności szkolnej i przygotowań do matury. A skoro o maturach mowa, to do maja już niedaleko...

Filip Gil

 
KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ

23 stycznia 2013 roku, o godz. 17 odbył się koncert orkiestry dętej pod dyrekcją Tomasza Soswy.
Na program złożyły się utwory G. Rossiniego, G. Holsta i S. Feldera. Zespół wykonał również orkiestrowe aranżacje kolęd, które publiczność przyjęła entuzjastycznie. Koncert poprowadził Rafał Dudek.

 

GALA JUBILEUSZOWA

Rok szkolny 2012/2013 jest dla ZPSM rokiem jubileuszu 75-lecia Liceum Muzycznego. W związku tym w szkole odbywa się wiele koncertów oraz spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki. Punktem kulminacyjnym obchodów była gala jubileuszowa, która odbyła się w Sali Koncertowej ZPSM w Katowicach 20 grudnia. Zjazd absolwentów zwieńczył koncert, na którym zaprezentowali się byli i obecni uczniowie szkoły.

Koncert rozpoczął chór pod dyrekcją prof. Mirosławy Knapik. Następnie zaprezentował się wielopokoleniowy zespół perkusistów. Utwór C. Debussiego „L’isle joyeuse” solo na fortepianie wykonała Magdalena Lisak. Znakomicie zaprezentował się kwintet dęty złożony z absolwentów szkoły oraz Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją prof. Szymona Bywalca.

Wydarzenie to było niezwykłe nie tylko ze względu na długość trwania koncertu i ilość utworów, które zostały wykonane. Zachwycał też bardzo zróżnicowany program. Duże wrażenie wywarł na mnie chór z rzadkim w naszej szkole towarzyszeniem solistów. Uważam, iż zespół dzielnie stawił czoła utworom o bardzo wysokim stopniu trudności. Zabawnym punktem programu był występ perkusistów, którzy wykorzystując swoje ciała jako instrumenty, rozbawili publiczność. Natomiast największe wrażenie wywarła na mnie orkiestra złożona z młodych muzyków. Wykonano koncert na 4 waltornie, który pokazał, jak wiele ciekawych barw ten instrument może ukazać. Wydarzenie zakończyło się brawurowym wykonaniem niezwykle trudnej technicznie oraz interpretacyjnie „Etiudy”na orkiestrę symfoniczną Henryka Czyża. Koncert ten zaliczam do najbardziej udanych, na jakich byłem.

Kamil Bień VI B

 

Spotkanie z Marią Szeligiewicz de Rutkowski i Piotrem Szalszą

W ramach jubileuszu 75-lecia naszej szkoły gościliśmy w jej murach wielu absolwentów. Dwójka z nich, pani Maria Szeligiewicz de Rutkowski (córka dyr. Marcina Szeligiewicza) oraz pan Piotr Szalsza (reżyser), zaszczycili nas swoją obecnością 19 grudnia 2012 r. Goście podzielili się z uczniami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych, zabawili nas wieloma anegdotami, a także uświadomili nam niezwykłość naszej szkoły.
Podczas spotkania wyświetlone zostały dwa filmy. Pierwszy z nich opowiadał o historii i teraźniejszości szkoły; wypowiadali się w nim znamienici absolwenci i nauczyciele. Drugi film, autorstwa naszego gościa, pana Szalszy, nosił tytuł "Serce Chopina". Reżyser ukazał w nim historię losów serca Chopina na tle niezwykle ciężkich czasów I i II wojny światowej. Spotkanie było bardzo interesującym przeżyciem. Cała społeczność szkolna mogła nacieszyć się ciekawymi opowieściami gości, którzy, mamy nadzieję, również czerpali ogromną radość ze spotkania z nami.

Anna Wieczorek

 

Spotkania jubileuszowe – Stanisław Soyka

18 grudnia, o godz. 13, w sali koncertowej miał miejsce recital w wykonaniu znakomitego artysty polskiej sceny rozrywkowej Stanisława Soyki (absolwenta naszej szkoły).

Od pierwszej chwili, artysta wykonujący własne kompozycje do słów polskich poetów przykuł uwagę całej publiczności. Znakomicie interpretowane słowa poezji Shakespeare’a (sonety w tłumaczeniu S. Barańczaka i M. Słomczyńskiego), Wisławy Szymborskiej („Allegro ma non troppo”), a także pieśni z nowej płyty SOYKI zatytułowanej „W hołdzie mistrzowi” dedykowanej Czesławowi Niemenowi, wpłynęły na niezwykle refleksyjny nastrój i docierały głęboko do wnętrza słuchaczy.

Dopełnieniem koncertu było spotkanie znakomitego absolwenta w sali kameralnej z uczniami szkoły, na które przybyli także ówczesny dyrektor Aleksander Warykiewicz oraz emerytowana polonistka Jadwiga Zimnik. Przywołane z pamięci ciekawe fakty i zdarzenia z okresu nauki w szkole Stanisława Sojki, opatrzone dowcipnym komentarzami uczących go nauczycieli rozbawiły wszystkich. Sam artysta z wielkim sentymentem opowiadał o szkole, wyrażając wdzięczność dla wspaniałych wychowawców.

 

Jesienna dyskoteka i „Tajemniczy ogród”

W tym roku szkolna dyskoteka z okazji „andrzejek” została zorganizowana 22 listopada. Poprzedziła ją impreza świetlicowa zatytułowana „Tajemniczy ogród”, przygotowana przez uczniów: Michała Kisiela (IVA), Bartka Majewicza (IVB), Karolinę Górny, Gabrielę Irzyk, Kamilę Wilk (IIB), Jakuba Przyłuckiego (IIA), Agatę Pietras i Magdę Żaczek (IB), pod kierunkiem nauczycielki chemii Ewy Paulewicz-Stanek i wychowawcy świetlicy Marii Sojki.

W czasie każdej przerwy, na specjalnie przygotowanych stoiskach można było zobaczyć „hodowlę chemicznego ogrodu” i „burzę na oceanie” w butelce, prześledzić chemiczny proces produkcji glutu, a także odczytać zaszyfrowane sympatycznym atramentem pismo i rysunki.

Znakomite sztuczki z kartami prezentowali: Jakub Stachura (IVA) i Sebastian Garbacz (IIB), którzy wzbudzali wielką ciekawość i aplauz kolegów. Wszyscy świetnie się bawili, próbując „odczytać” kilkadziesiąt zawieszonych w świetlicy stereogramów oraz oglądając prezentację ze złudzeniami optycznymi przygotowaną przez Martynę Dziechciarz (IIB).

Po „ Magicznym cyrku 2008”, „Indyjskich klimatach 2009”, „Cygańskim taborze 2010” i „Planetarium 2011” – „Tajemniczy ogród 2012” zapisał się jako kolejna udana impreza świetlicowa w naszej szkole.

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY

W dniach 20 i 21 listopada 2012 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Pianistyczny dedykowany dwum szczególnie dla sekcji fortepianu zasłużonym osobom: Annie Wesołowskiej i jej córce Halinie Wesołowskiej–Madetko.

Anna Wesołowska była znakomitym dydaktykiem nauki gry na fortepianie i konsultantką w klasach fortepianu w naszym regionie. Poświęciła pracy w PLM ponad 40 lat swego życia, będąc przez długi okres kierowniczką wydziału instrumentalnego. Halina Wesołowska– Madetko również pełniła ważne funkcje w naszej szkole. W 1983 r. objęła na 27 lat stanowisko kierownika sekcji fortepianu, organów i akordeonu, a w latach: 1990 – 2004 była wicedyrektorem ds. przedmiotów muzycznych w POSM II st.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w roku 2010. Pianiści pracujący w POSM II stopnia postanowili, dla uczczenia pamięci wszystkich znakomitych pedagogów sekcji fortepianu, spotykać się w szerokim gronie dając równocześnie szansę młodym adeptom sztuki pianistycznej do pokazania swoich umiejętności. Do udziału w III edycji konkursu zostali zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, przez co zyskał on rangę konkursu międzyszkolnego.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była muzyce znakomitego kompozytora i pianisty Claude Debussy’ego w 150 rocznicę urodzin.

W przeddzień konkursu w godzinach od 11:00 – 16:00 odbyły się warsztaty kameralne prowadzone przez profesora poznańskiej Akademii Muzycznej Andrzeja Tatarskiego, natomiast o godz. 18:00 – z recitalem wypełnionym muzyką francuskich kompozytorów wystąpili znakomici artyści – Andrzej Tatarski oraz Szymon Krzeszowiec w duecie z Wojciechem Świtałą.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: prof. Andrzej Tatarski – przewodniczący, dr Anna Górecka, prof. zw. Monika Sikorska-Wojtacha, mgr Marek Ciepierski, prof. Wojciech Świtała, mgr Jacek Kiczka.

Laureatami konkursu zostali:

I nagroda – Marta Vinci V kl. OSM II st. w Bielsku-Białej

II nagroda – Patrycja Gajek IV kl. OSM II st. w Bielsku-Białej

III nagroda - Ewa Wojakowska I kl. POSM II st. w Katowicach

wyróżnienie - Adam Nowak IV kl. POSM II st. w Katowicach

wyróżnienie – Patrycja Twardawa V kl. OSM II st. w Bytomiu

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach.

Po koncercie laureatów o godz. 18:00, z recitalem wypełnionym muzyką C. Debussiego wystąpiła znakomita pianistka Monika Sikorska-Wojtacha.

Zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Katowice w ramach projektu „Katowice – kuźnią muzycznych talentów”.

 

Z okazji Święta Niepodległości

W naszej szkole uroczystość z okazji narodowego Święta Niepodległości odbyła się 14 listopada 2012. Organizacja III Przeglądu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich zaktywizowała całą społeczność szkolną. Każda klasa miała dwa tygodnie na przygotowanie wylosowanej pieśni do prezentacji . W tym roku były to wesołe piosenki wojskowe, między innymi: „ Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka”, W wojsku nie jest źle”, „Strzelec podhalański”, „Przyjedź mamo na przysięgę” i „ Gdy byłem chłopcem chciałem być żołnierzem”. Sympatyczna, zdrowa rywalizacja wyzwoliła entuzjazm i radość ze wspólnego działania. Bogactwo pomysłów aranżacyjnych, scenograficznych było imponujące. Wszystkie interpretacje porywały oryginalnością, były barwne i pełne humoru.

Radosną atmosferę III Przeglądu Pieśni Żołnierskich poprzedziła prelekcja nauczyciela historii Piotra Kryma na temat najważniejszych osiągnięć II Rzeczpospolitej Polskiej. Pokaz archiwalnych zdjęć i ciekawych materiałów filmowych dotyczących wybitnych osobowości tego okresu – polityków, uczonych, artystów, konstruktorów i sportowców – w wielu uczestnikach uroczystości wywołał uczucie dumy narodowej.

Pani dyrektor Bernadeta Stańczyk, która rozpoczęła apel przemową zawierającą przypomnienie o historycznym znaczeniu Święta Niepodległości, nie kryła wielkiego zadowolenia i aprobaty, gdy apel dobiegał końca. Kierując słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg apelu wyraziła nadzieję, że również w następnych latach kontynuowana będzie tradycja ogólnoszkolnego świętowania Dnia Niepodległości.

 

Uroczysty Koncert Pamięci

30 X 2012 roku, o godz.12, w kościele pw. Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach, odprawiona została msza święta w intencji zmarłych pedagogów i pracowników szkoły. Liturgię wzbogaciły śpiewem szkolne zespoły chóralne: Chór męski pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk, Chór żeński pod dyr. Mirosławy Knapik oraz Chór dziewczęcy pod dyr. Moniki Kionki.
Po mszy św. odbył się uroczysty koncert chóru żeńskiego pod dyr. Mirosławy Knapik. Chórowi towarzyszyła akordeonistka Ewa Banachiewicz.


W 20. Rocznicę Koncertu Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu PATRI PATRIAE

24 X 2012 roku, o godz. 10:30 w sali kameralnej POSM II st. odbyło się spotkanie z laureatem I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Patri Patriae – Aleksandrem Gabrysiem – absolwentem naszej szkoły z roku 1993.
Aleksander Gabryś jest uznanym młodym kontrabasistą i kompozytorem.
Z uczestnikami spotkania podzielił się refleksją na temat własnej twórczości, warsztatu młodego kompozytora oraz nawiązał do kierunków i trendów występujących w muzyce współczesnej. Spotkanie z uczniami i pedagogami było także okazją do przypomnienia historii konkursu PATRI PATRIAE, jego początków i poszczególnych edycji.

Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne ComposersLab

W dniach 16-20 października 2012 roku w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Katowicach odbyły się Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne ComposersLab. Wzięło w nich udział 21 uczniów z POSM II st. oraz 10 uczniów Offene Jazz Haus Schule w Kolonii. Grupą opiekował się dwóch polskich i dwóch niemieckich nauczycieli. Spotkanie w Katowicach było kontynuacją warsztatów, które odbywały się w lipcu tego roku w Kolonii.
Celem ComposersLab było opracowanie i prezentacja utworów skomponowanych przez młodych artystów z Katowic i Kolonii właśnie na potrzeby tego projektu. Uczestnicy mieli możliwość wypróbowania różnych metod współpracy oraz nauki improwizacji i aranżacji na bazie standardów jazzowych pod okiem wykładowcy Wydziału Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej pana Adama Snopka. Praca w międzynarodowym zespole pod okiem wybitnego specjalisty z zakresu jazzu bardzo zmobilizowała uczestników i zaowocowała niezwykle wysokim poziomem kompozycji i wykonań.
Przygotowania do warsztatów trwały od kilku miesięcy. Uczestnicy pisali utwory, aby w momencie spotkania kompozycje były gotowe. W fazie wstępnej warsztatów przedstawiono partytury. Opracowane z instruktorami koncepcje zostały następnie skierowane do uczestników warsztatów, którzy, pracując wspólnie, przygotowywali program do zaprezentowania na finałowym koncercie.Wyniki projektu zaprezentowane zostały publiczności podczas Uroczystego Koncertu Finałowego 19 października 2012 r. W programie było aż 17 utworów, co pokazuje jak wielką pracę wykonali młodzi kompozytorzy, aranżerowie i wykonawcy. Ich niesamowite zaangażowanie i pasję publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
Każde tego typu spotkanie to nie tylko okazja do wspólnej pracy, ale też szansa na lepsze poznanie swoich kultur, warunków życia codziennego i zacieśniania przyjaźni. Niemieccy uczestnicy warsztatów mieszkali w domach polskich uczniów i nauczycieli. Chociaż w salach ćwiczeń spędzali kilkanaście godzin dziennie, znajdowali też czas na wspólne rozmowy i spacer po mieście.
Fragmenty koncertu finałowego zostaną opublikowane na portalu internetowym YouTube. Wykonane kompozycje będą prezentowane na portalu internetowym.
O wysokiej jakości projektu świadczy też fakt, że został on nagrodzony w konkursie zorganizowanym z okazji roku współpracy Polski i Nadrenii-Westfalii jako najlepszy projekt młodzieżowo -artystyczny 2012 r.
Organizatorzy: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Katowicach i Offene Jazz Haus Schule w Kolonii, dziękują za wsparcie udzielone przez Urząd Miasta Katowice
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.


Z okazji dnia nauczyciela

15.X.2012.W poniedziałek 15 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej.
Ze sceny sali koncertowej płynęły życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły Bernadeta Stańczyk przypomniała o historycznym znaczeniu powstania Komisji Edukacji Narodowej, wręczyła nagrody Dyrektora CEA za wybitne osiągnięcia w edukacji artystycznej młodzieży nauczycielom: Marzannie Eliasz Maliszewskiej, Ewie Mikołajczyk, Monice Sikorskiej-Wojtacha, Magdalenie Wojciechowskiej, Krzysztofowi Jaguszewskiemu, Franciszkowi Wieczorkowi oraz złożyła gratulacje nauczycielom i pracownikom obchodzącym jubileusz pracy.

Do uroczystości szczególnie intensywnie przygotowywali się szóstoklasiści, którzy podtrzymali długoletnią tradycję i zaprezentowali "Szopkę 2012". Temat, z którym postanowili się "zmierzyć", dotyczył końca świata. Ich wkład pracy w przedstawienie był imponujący. Stworzyli widowisko multimedialne z techniczną perfekcją i przemyślaną dekoracją, pokazali bogactwo własnych talentów często do tej pory nieujawnionych. Zabawne scenki z wykorzystaniem autentycznych wypowiedzi nauczycieli wzbudziły ogólny zachwyt. Nie można było nie podziwiać różnorodnych muzycznych prezentacji: chóru a'capella, gospel's, interpretacji klasyki instrumentalnej czy też rozrywkowych hitów muzyki współczesnej. Kolejny raz okazało się, że pomysłów na "Szopkę" naszej młodzieży nigdy nie zabraknie!

Koncert z cyklu „Dziecięce spotkania muzyczne”

3 X 2012 roku, o godz. 10:30, w sali koncertowej POSM II st. odbył się pierwszy koncert, na który jak co roku, autorka cyklu – prof. Mirosława Knapik zaprasza dzieci z katowickich szkół. Wystąpił Chór żeński, który zaprezentował min. pieśni ludowe, pieśń Z. Noskowskiego do słów M. Konopnickiej pt. „Dobranoc” i pieśń M. Małeckiego „Wiosna niech trwa”. Chórowi akompaniowała na fortepianie Aleksandra Jurek.
Wykonawcami byli także:
Łukasz Dyczko z klasy saksofonu Bernarda Steuera,
Wojciech Kaszuba z klasy trąbki Rafała Dudka
Kwartet smyczkowy z klasy M. Kowalskiego w składzie: Agnieszka Sawicka, Jakub Kowalski, Anna Krzyżak i Wojciech Skóra
zespół uczennic z klasy V i VI, prezentujący układ ruchowo-przestrzenny
oraz Jakub Radwański, Bartłomiej Kraczyński, Dominik Kubica i Kamil Wantuła z klasy perkusji K. Jaguszewskiego.
Koncert, ze znakomitym wyczuciem młodej widowni, poprowadziła Aleksandra Maciejczyk.

Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły

3 X 2012, Sala koncertowa POSM II st., godz.11:30.
Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły to wydarzenie, które ma swoją wieloletnią tradycję.
W oficjalnej części uroczystości, po wysłuchaniu przemówienia dyrektora szkoły Bernadety Stańczyk, nastąpiła chwila złożenia przyrzeczenia na sztandar szkoły. "Będziemy pomnażać dorobek artystyczny szkoły, by w przyszłości dobrze służyć naszej ojczyźnie i sztuce" - to jedno z najważniejszych przyrzeczeń.

Pierwszy udany występ na scenie sali koncertowej był udziałem reprezentantów klas pierwszych: Mateusza Krzyżowskiego z klasy fortepianu A. Góreckiej i Angeliki Malerczyk z klasy skrzypiec A. Cofalika. Po wysłuchaniu Preludium Des-dur F. Chopina i Kaprysu polskiego G. Bacewicz starsi koledzy nie szczędzili braw.

Najwięcej radosnych emocji wyzwolił quiz przygotowany dla pierwszaków przez samorząd uczniowski. Zawierał on wiele ciekawych, zabawnych pytań. Drużyny IA i IB musiały wykazać się wiedzą, ale także umiejętnością abstrakcyjnego myślenia, talentem wokalnym, a nawet tanecznym. Wielki aplauz wywołały wychowawczynie, które dla swoich drużyn zdobyły dodatkowe punkty. Chociaż lepszy wynik uzyskała klasa IB, obie klasy otrzymały certyfikat potwierdzający zdanie testu. Nagrodą-niespodzianką był występ klasy IIA i IIB - specjalnie zaaranżowane piosenki znakomicie wpisały się w wyjątkowo radosną atmosferę uroczystości.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 IX 2012, w sali koncertowej POSM II st., o godz.. 10:30, uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego dokonała nowa dyrektor szkoły Bernadeta Stańczyk. W pierwszych słowach skierowanych do zebranych na sali koncertowej (pedagogów, uczniów i rodziców) odniosła się do tradycji szkoły, która właśnie obchodzi 75-lecie istnienia.
Przywołała własne wspomnienia z lat spędzonych w „ukochanej szkole"( jest absolwentką naszej szkoły
z roku 1989) i wyraziła nadzieję, że również dla obecnych uczniów czas nauki w tych murach będzie
w przyszłości miłym wspomnieniem. Życząc wszystkim pomyślnego, pełnego wydarzeń kulturalnych, sukcesów edukacyjnych i artystycznych, jubileuszowego roku szkolnego 2012/2013, zaprosiła zebranych do wysłuchania krótkiej części artystycznej. Weronika Dziadek - skrzypce, Wojciech Skóra – wiolonczela
i Tymoteusz Bies - fortepian wykonali: F. Mendelssohn - Bartholdy Trio fortepianowe d-moll op.49, cz.

Back to top