baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Przegląd rytmiki regionu śląskiego
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA i BALETOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO, organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2010 roku.
Celem imprezy jest umożliwienie pokazu interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych, zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia oraz konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Formuła przeglądu zakłada występ zespołów rytmiki klas I-III oraz IV-VI szkoły muzycznej I stopnia, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów.
Od 2013 na prośbę uczestników, przeglądy odbywać się będą w trzeci wtorek marca.
I Przegląd odbył się 29.03.2010 roku gromadząc 180 uczniów oraz 21 pedagogów z 12 szkół regionu,
II - 28.03.2011 roku gromadząc 193 uczniów oraz 19 pedagogów z 11 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu,
III – 26.03.2012 roku gromadząc 224 uczniów z 12 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, jak również 25 nauczycieli z 17 szkół,
IV – 19.03.2013 roku gromadząc 268 uczniów z 17 szkół regionu oraz 33 pedagogów z 21 szkół.
Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło" poprowadziła mgr Magdalena Ziółkowska,
V – 18.03.2014 roku gromadząc 416 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 39 pedagogów. Warsztaty „Ruch, śpiew i improwizacje instrumentalne według systemu wychowania muzycznego Carla Orffa" poprowadziła mgr Monika Kionka,
VI – 17.03.2015 roku gromadząc 436 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 31 pedagogów.
Warsztaty „Polskie tańce narodowe” poprowadziła mgr Katarzyna Dziok,
VII – 15.03.2016 roku gromadząc 487 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu, 1 szkoły baletowej i 1 z ogólnokształcącej szkoły społecznej oraz 38 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
VIII – 27.03.2017 roku gromadząc 520 uczniów z 27 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 43 pedagogów.
Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia / kontynuacja” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.
IX – 20.03.2018 roku gromadząc 27 zespołów wykonawczych: 22 klas I-III szkół muzycznych, 4 klas IV-VI szkół muzycznych oraz 1 szkoły baletowej. Łącznie Przegląd zgromadził 444 uczniów z 23 szkół oraz 45 nauczycieli reprezentujących 27 szkół regionu.
Warsztaty „Wykorzystanie dziecięcej instrumentalnej literatury muzycznej w działaniach metrorytmicznych, instrumentalnych i interpretacyjnych na zajęciach rytmiki w klasach I-III w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła mgr Monika Kionka.
X Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Baletowych Regionu Śląskiego odbędzie we wtorek 26 marca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dziesiątej edycji Przeglądu Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Baletowych Regionu Śląskiego. Zaproszenie kierujemy do szkół muzycznych i szkół baletowych. Przegląd odbędzie się we wtorek 26 marca 2019 r. w Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach.
Przeglądowi towarzyszyć będzie spotkanie metodyczne, w ramach którego odbędą się warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli dotyczące wykorzystania najnowszej literatury muzycznej na zajęciach rytmiki, a w szczególności zagadnienia pracy nad piosenką – kryteriami wyboru, instrumentacją i interpretacją, prowadzone przez mgr Hannę Górny-Janas.
Przesyłamy Regulamin Przeglądu oraz Kartę zgłoszeniową zespołu rytmiki, którą należy wypełnić i odesłać do dnia 8 lutego 2019 r. na adres mailowy podany w regulaminie. Pedagodzy wypełniają również formularz zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.
HARMONOGRAM
9.00-13.30 Prezentacje zespołów rytmiki
14.30-17.30 Warsztaty dla pedagogów. Spotkanie pedagogów przygotowujących zespoły, zawierające komentarz metodyczny

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIOWA


PRZEGLĄD SPECJALNOŚCI RYTMIKA SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO,
organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2009 roku.
Celem powstałego z inicjatywy Starszego Wizytatora CEA Pana Jerzego Sieczki Przeglądu było porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia w dziedzinie rytmiki na wydziałach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia, integracja środowisk pedagogicznych i uczniowskich w regionie śląskim oraz twórcza wymiana doświadczeń i konfrontacja metod pracy w ramach metody E. Jaques-Dalcroze’a. W ramach Przeglądu odbywa się szereg jednostek metodycznych z zakresu solfeżu dalcroze’owskiego, metrorytmiki dalcroze’owskiej, muzycznej ekspresji ruchu i improwizacji fortepianowej w wykonaniu zgłoszonych zespołów rytmiki, spotkanie metodyczne dla pedagogów oraz koncert interpretacji ruchowo-przestrzennych.
Przeglądy odbywają się na przełomie października i listopada.
I Przegląd odbył się 30.09.2009 roku gromadząc 50 uczennic i 9 pedagogów z Bielska-Białej, Katowic i Zabrza,
II – 18.10.2011 gromadząc 45 uczennic i 18 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Katowic i Zabrza,
III – 30.10.2013 gromadząc 40 uczennic i 15 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic,
IV – 21.10.2014 gromadząc 29 uczennic i 20 pedagogów z Bielska-Białej, Bytomia, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic,
V – 20.10.2015 r. gromadząc 53 uczennice oraz 13 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Zabrza, Katowic i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu,
VI – 26.10.2016 roku gromadząc 52 uczennice oraz 15 pedagogów z 5 szkół z Bielska-Białej, Cieszyna, Zabrza, Katowic i Opola,
VII – 17.11.2017 roku gromadząc 63 uczniów z 6 szkół z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Zabrza, Katowic oraz Opola oraz 17 pedagogów z 7 szkół,
VIII – 9.11.2018 roku gromadząc 57 uczniów oraz 16 pedagogów z 6 szkół: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bielsku-Białej, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Cieszynie, Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zabrzu, ZPSM-Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Katowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu.

 

 

 

 

 

Back to top