baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Przegląd rytmiki regionu śląskiego.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA i BALETOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO, organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2010 roku.

Celem imprezy jest umożliwienie pokazu interpretacji ruchowo-przestrzennych utworów muzycznych, zgodnych z ideą twórcy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, prezentacja umiejętności uczniów na danym etapie nauczania, porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia oraz konfrontacja metod pracy, wynikających z doświadczeń pedagogicznych poszczególnych ośrodków. Formuła przeglądu zakłada występ zespołów rytmiki klas I-III oraz IV-VI szkoły muzycznej I stopnia, spotkanie metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty dla pedagogów. 

Od 2013 na prośbę uczestników, przeglądy odbywać się będą w trzeci wtorek marca.

I Przegląd odbył się 29.03.2010 roku gromadząc 180 uczniów oraz 21 pedagogów z 12 szkół regionu, 

II - 28.03.2011 roku gromadząc 193 uczniów oraz 19 pedagogów z 11 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, 

III – 26.03.2012 roku gromadząc 224 uczniów z 12 szkół regionu i 1 szkoły spoza regionu, jak również 25 nauczycieli z 17 szkół, 

IV – 19.03.2013 roku gromadząc 268 uczniów z 17 szkół regionu oraz 33 pedagogów z 21 szkół. 

Warsztaty „Rytmika i kształcenie słuchu na wesoło" poprowadziła mgr Magdalena Ziółkowska,

V – 18.03.2014 roku gromadząc 416 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 39 pedagogów. Warsztaty „Ruch, śpiew i improwizacje instrumentalne według systemu wychowania muzycznego Carla Orffa" poprowadziła mgr Monika Kionka, 

VI – 17.03.2015 roku gromadząc 436 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 31 pedagogów. 

Warsztaty „Polskie tańce narodowe” poprowadziła mgr Katarzyna Dziok, 

VII – 15.03.2016 roku gromadząc 487 uczniów z 21 szkół muzycznych regionu, 1 szkoły baletowej i 1 z ogólnokształcącej szkoły społecznej oraz 38 pedagogów. 

Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak. 

VIII – 27.03.2017 roku gromadząc 520 uczniów z 27 szkół muzycznych regionu i 1 szkoły baletowej oraz 43 pedagogów.

Warsztaty „Solfeż dalcroze’owski w szkole muzycznej I stopnia / kontynuacja” poprowadziła prof. AM dr hab. Anetta Pasternak.

IX – 20.03.2018 roku gromadząc 27 zespołów wykonawczych: 22 klas I-III szkół muzycznych, 4 klas IV-VI szkół muzycznych oraz 1 szkoły baletowej. Łącznie Przegląd zgromadził 444 uczniów z 23 szkół oraz 45 nauczycieli reprezentujących 27 szkół regionu.

Warsztaty „Wykorzystanie dziecięcej instrumentalnej literatury muzycznej w działaniach metrorytmicznych, instrumentalnych i interpretacyjnych na zajęciach rytmiki w klasach I-III w szkole muzycznej I stopnia” poprowadziła mgr Monika Kionka.

X Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia i Baletowych Regionu Śląskiego odbędzie we wtorek 19 marca 2019 r.

 

PRZEGLĄD SPECJALNOŚCI RYTMIKA SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA REGIONU ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO,

organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach od 2009 roku. 

Celem powstałego z inicjatywy Starszego Wizytatora CEA Pana Jerzego Sieczki Przeglądu było porównanie osiągnięć edukacyjnych w procesie kształcenia w dziedzinie rytmiki na wydziałach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia, integracja środowisk pedagogicznych i uczniowskich w regionie śląskim oraz twórcza wymiana doświadczeń i konfrontacja metod pracy w ramach metody E. Jaques-Dalcroze’a. W ramach Przeglądu odbywa się szereg jednostek metodycznych z zakresu solfeżu dalcroze’owskiego, metrorytmiki dalcroze’owskiej, muzycznej ekspresji ruchu i improwizacji fortepianowej w wykonaniu zgłoszonych zespołów rytmiki, spotkanie metodyczne dla pedagogów oraz koncert interpretacji ruchowo-przestrzennych. 

Przeglądy odbywają się na przełomie października i listopada. 

I Przegląd odbył się 30.09.2009 roku gromadząc 50 uczennic i 9 pedagogów z Bielska-Białej, Katowic i Zabrza, 

II – 18.10.2011 gromadząc 45 uczennic i 18 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Katowic i Zabrza, 

III – 30.10.2013 gromadząc 40 uczennic  i 15 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic,  

IV – 21.10.2014 gromadząc 29 uczennic i 20 pedagogów z Bielska-Białej, Bytomia, Cieszyna, Częstochowy, Opola, Zabrza i Katowic, 

V – 20.10.2015 r. gromadząc 53 uczennice oraz 13 pedagogów z Bielska-Białej, Cieszyna, Zabrza, Katowic i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu,

VI – 26.10.2016 roku gromadząc 52 uczennice oraz 15 pedagogów z 5 szkół Bielska-Białej, Cieszyna, Zabrza, Katowic i Opola,

VII – 17.11.2017 roku gromadząc 63 uczniów z 6 szkół: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bielsku-Białej, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Cieszynie, Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zabrzu, ZPSM-Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Katowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu; oraz 17 pedagogów z 7 szkół.

VIII Przegląd Specjalności Rytmika Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego i Opolskiego odbędzie się w piątek 9 listopada 2018 r.

 

Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach oraz ZPSM-Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach zapraszają w dniu 9 listopada 2018 roku na:

VIII Przegląd Specjalności Rytmika Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego i Opolskiego

w ramach planowanych działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7b.

Orientacyjny harmonogram:  

10.00 – powitanie

10.10-11.40 – warsztaty rytmiczne „Rozwijanie i kształcenie wyobraźni muzycznej, poczucia formy, wyrażania własnej pomysłowości, logiki i precyzji myślenia w oparciu o ćwiczenia oraz krótkie interpretacje ruchowo-przestrzenne wybranych improwizacji: miniatury fortepianowej, miniatury body percussion, kanonu wokalnego, ronda na instrumenty perkusyjne” wraz z omówieniem metodycznym – mgr Joanna Polachowska (ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej)

11.40-13.00 – warsztaty metodyczne „Wykorzystanie wybranych elementów dzieła muzycznego na zajęciach rytmiki w przedszkolu w oparciu o piosenki z Kalendarza muzycznego
w przedszkolu
Urszuli Smoczyńskiej” wraz z omówieniem metodycznym – mgr Beata Dyllus-Rorot (PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu)

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-15.00 – warsztaty ruchowe „Ekspresja i wyraz w improwizacji i kompozycji ruchu” wraz
z omówieniem metodycznym – mgr Barbara Hrabia (ZSM im. M.J. Żebrowskiego
w Częstochowie)

15.00-16.00 – spotkanie metodyczne dla nauczycieli „Przed przesłuchaniami CEA w specjalności Rytmika” – dr Aleksandra Maciejczyk (ZPSM im. W. Kilara w Katowicach)

16.30 – Koncert interpretacji ruchowych w wykonaniu zgłoszonych zespołów

 

Harmonogram prób sytuacyjnych na Sali koncertowej przedstawia się następująco:

godz. 8.20-8.45 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej POSM II st. w Katowicach

godz. 8.45-9.10 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Zabrzu

godz. 9.10-9.35 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Bielsku-Białej

godz. 9.35-9.55 – próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Cieszynie

godz. 13.45-14.00 próba sytuacyjna na Sali koncertowej PSM I i II st. w Opolu

godz. 16.00-16.15 próba sytuacyjna na Sali koncertowej ZSM w Częstochowie

 

Zgłoszenia w zakresie wykonywanych utworów, ilości uczennic i pedagogów, jak również rezerwacji obiadów, prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natomiast nagrania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.10.2018 r.

Na spotkanie metodyczne prosimy nauczycieli z każdej szkoły o przygotowanie w formie pliku audio propozycji 1-2-minutowego utworu muzycznego do interpretacji ruchowej obowiązkowej na IX Przeglądzie Specjalności Rytmika w roku 2019.

Udział jest bezpłatny, koszty delegacji pokrywa szkoła delegująca.

 

 

Back to top