Konkurs Pianistyczny

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko 
Katowice 24 - 25 listopada 2017 r. 
 
 

REGULAMIN

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY

im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko 

Katowice 18 - 19 listopada 2016 r. 

 

WYNIKI KONKURSU

KALENDARIUM KONKURSU

REGULAMIN

 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY

 im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko
Katowice 27-28 listopada 2015r.

 

WYNIKI KONKURSU
REGULAMIN

 

 

 

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko – krótka historia
 Konkurs pianistyczny połączony z recitalami i wykładami, miał być początkowo interesującą formą włączenia młodzieży naszej szkoły w obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Od 2011 r., z inicjatywy pianistów pracujących w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, konkurs jest wyrazem pamięci o wspaniałych nauczycielkach fortepianu. Obie panie: Anna Wesołowska i jej córka Halina Wesołowska-Madetko, były związane z naszą szkołą od samego początku jej istnienia (1937 r.) aż do 2010 r. 
Każdy z kolejnych konkursów pianistycznych dedykowany jest jednemu kompozytorowi, którego twórczość szczególnie eksponujemy w programie. Byli to kolejno: F. Chopin, F. Liszt, C. Debussy, S. Rachmaninow i J. Haydn. Z roku na rok zwiększa się ilość uczestników konkursu. Pierwsze edycje pomimo regionalnego zasięgu przyciągały do Katowic wielu wspaniałych artystów. Gośćmi konkursu i jurorami byli: prof. zw. dr hab. Andrzej Tatarski (AM w Poznaniu), prof. zw. Marek Toporowski (AM w Katowicach), Jitka Cechova (Praha, Czechy), Hana Kundratova (Ostrava, Czechy), Aleksiej Maksymow (Donieck, Ukraina), Jenna Sung (Londyn, UK), prof. dr hab. Wojciech Świtała, prof. dr hab. Zbigniew Raubo, dr hab. Anna Górecka (AM w Katowicach). 
W czasie tegorocznych przesłuchań drugiej edycji konkursu o zasięgu ogólnopolskim, salę koncertową wypełni muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta i Sergiusza Prokofiewa. W skład jury wejdą najwybitniejsi pianiści-pedagodzy, reprezentujący polskie Akademie Muzyczne. Jury konkursu przewodniczyć będzie: prof. zw. dr hab. Andrzej Tatarski, pianista i kameralista, wykładowca w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej w Poznaniu w którego bogatym repertuarze solowym i kameralnym, obejmującym ponad 300 utworów, znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów XIX i XX wieku. 
W II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych urodzeni w 1998 r. i młodsi. Chcemy zachować dobrą atmosferę naszego konkursu, a równocześnie doprowadzić do zdrowej rywalizacji wśród młodych, utalentowanych artystów. Mamy nadzieję, że ponownie nasza szkoła stanie się muzyczną świątynią i przyjaznym dla wszystkich pianistów miejscem na mapie Polski. Cele konkursu: rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami, nastawienie się organizatorów i uczestników konkursu na proces tworzenia się społeczeństwa wrażliwego na odbiór muzyki i wzmocnienie wspólnej przestrzeni kulturowej, rozwój dialogu między regionami Polski poprzez wspieranie obiegu dzieł muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i wsparcia młodych artystów, promocja muzyki polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnych, promocja idei rywalizacji fair play, konfrontacja wybitnych autorytetów z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, działanie na rzecz dialogu,  wyróżnienie najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia regionu śląskiego na forum ogólnopolskim.
 Ideą przewodnią jest: zwiększenie zaangażowania muzyków z całej Polski i umożliwienie im uczestnictwa we wspólnym projekcie ogólnopolskiego konkursu pianistycznego, który przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat muzyki klasycznej, ukazanie twórczości w bogatym kontekście kultury polskiej poprzez działania interdyscyplinarne i prezentację szerokiego spektrum gatunków muzycznych oraz technik i praktyk wykonawczych a także poprzez kompleksowość zaplanowanych działań, jak również zróżnicowanie grup odbiorców (młodzież, dorośli) i propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.
 
Zapraszamy pedagogów i ich uczniów do udziału w konkursie!
Szczegóły dla uczestników znajdują się w regulaminie i w programie konkursu.
 
Z wyrazami szacunku, 
Bernadeta Stańczyk 
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
 

 


 

Szanowni  dyrektorzy szkół muzycznych II stopnia, nauczyciele i uczniowie klas fortepianu,

 
przekazuję na Państwa ręce informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko z nadzieję, iż zachęcą one nauczycieli klas fortepianu i ich uczniów do udziału w tym wydarzeniu.
   Organizatorami konkursu są: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach.
Konkurs odbędzie się 27-28 listopada 2015 r. w Katowicach w ZPSM im. W. Kilara przy ul. Ułańskiej 7b.
W czasie tegorocznych przesłuchań konkursowych salę koncertową wypełni wyłącznie muzyka Fryderyka Chopina.
   Cieszy nas niezmiernie fakt, iż Jury Konkursu przewodniczyć będzie prof. Wojciech Świtała, wybitny pianista, obecnie kierownik Katedry fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach, któremu twórczość Fryderyka Chopina jest szczególnie bliska.
   W Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych urodzeni w 1997 r. i młodsi, którzy będą mieć jeden cel – ująć swoją grą grono jurorów i zjednać sobie publiczność.
   Istotną sprawą dla występów konkursowych będzie zachowanie nieskażonego ducha zdrowej rywalizacji wśród młodych, utalentowanych artystów.  Liczymy na to, że również w tym roku nasza szkoła stanie się muzycznym domem dla wszystkich pianistów. 
  Mamy nadzieję, iż tegoroczny konkurs będzie dla środowiska artystycznego naszego miasta i kraju prawdziwym muzycznym świętem. Szczegóły dla uczestników znajdują się w karcie informacyjnej, regulaminie i w programie konkursu.
Termin zgłoszeń upływa 2 listopada 2015 r.
Chętnym uczestnikom zapewniamy noclegi w internacie przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, ul. Ułańska 7b.
 
Z wyrazami szacunku,
Bernadeta Stańczyk
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
 
 
 


 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniach 17 i 18 listopada 2014 roku po raz piąty odbył się w naszej szkole Konkurs Pianistyczny, który od 2011 r. nosi imię Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej–Madetko.

Dedykacja ta jest wyrazem pamięci o dwóch szczególnie dla naszej szkoły zasłużonych pedagogach. Anna Wesołowska poświęciła pracy w PLM ponad 40 lat swego życia, będąc przez większą część tego okresu kierownikiem wydziału instrumentalnego. Była znakomitym dydaktykiem nauki gry na fortepianie i konsultantką nauczycieli klas fortepianu w naszym regionie. Halina Wesołowska-Madetko, jej córka, obecna w naszej szkole niemal 50 lat, od 1983 r. do 2010 piastowała stanowisko kierownika sekcji fortepianu, organów i akordeonu, a w latach 1990 – 2004 była również wicedyrektorem ds. przedmiotów muzycznych.

Od roku 2011 z inicjatywy piszącej te słowa, postanowiono co roku w listopadzie, w terminie zbliżonym do daty urodzin Haliny Madetko, organizować konkurs pianistyczny. Formuła konkursu, utrzymana jest niezmiennie aż do dziś i została zaproponowana przez pianistkę Lubow Nawrocką w Roku Chopinowskim. Polega ona na corocznym wyborze kompozytora, którego utwory są wykonywane obowiązkowo. Uwypukla to znaczenie muzyki danego twórcy i obliguje do zdobywania pełniejszej wiedzy o tworzonych przez niego dziełach i właściwym dla nich stylu wykonawczym. V edycję konkursu Lubow Nawrocka wzbogaciła swoją prelekcją: „Wybrane aspekty twórczości klasyków wiedeńskich”, przybliżając słuchaczom zagadnienia wykonawcze okresu klasycznego w muzyce fortepianowej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Josepha Haydna.

Bohaterem tej edycji konkursu był Joseph Haydn z uwagi na 205 rocznicę śmierci kompozytora. Obradom jury przewodniczył prof. dr hab. Marek Toporowski (Akademia Muzyczna w Katowicach). Pozostali członkowie jury to: pianistka Jenna Sung, klawesynistka Urszula Jasiecka - Bury (ZPSM w Bielsku-Białej), Marek Ciepierski, Jacek Kiczka i Lubow Nawrocka  - pedagodzy klas fortepianu POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Nieodłącznie konkursowi towarzyszą recitale fortepianowe, stanowiące doskonałe dopełnienie formuły seminarium. W tym roku 17 listopada o godz. 17.00 odbył się koncert Tomasza Kamieniaka z projekcją obrazów i fragmentów filmów (w programie znalazły się m. in. utwory W. Kilara, Ph. Glassa w aranżacji samego pianisty), a po uroczystości ogłoszenia wyników konkursu 18 listopada 2014 r. o godz. 17.30 wystąpiła Jenna Sung, znakomita koreańska pianistka mieszkająca w Londynie. W wykonaniu tej ostatniej usłyszeliśmy muzykę J. Haydna, F. Chopina, A. Skriabina, M. Ravela oraz dwóch kompozytorów współczesnych: S. Montaque i G. Pritcharda.

Konkurs odbył się ponownie przy wsparciu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego. 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Bernadeta Stańczyk
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Wojciecha Kilara w Katowicach

 

 

 

V edycja Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej - Madetko

 

Szanowni Dyrektorzy szkół muzycznych II stopnia,
Kierownicy Sekcji Fortepianu,
Drodzy Nauczyciele gry na fortepianie,


Niezmiernie mi miło zaprosić wszystkich Państwa do udziału w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego
im. Anny Wesołowskiej i Haliny
Wesołowskiej - Madetko, który organizujemy w Zespole Państwowych Szkół
Muzycznych - Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Przesłuchania konkursowe planujemy otworzyć 18 listopada 2014 r. w godzinach przedpołudniowych.
Informacje dotyczące konkursu znajdują się w jego REGULAMINIE. Przesyłam również KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.
Przewodniczącym jury będzie prof. zw. Marek Toporowski (Akademia Muzyczna w Katowicach). Pełny skład jury podamy Państwu we wrześniu 2014 r. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 października 2014 r.
Konkursowi będą towarzyszyć wykłady i koncerty zaplanowane na dwa dni 17 i 18 listopada 2014 r.

Liczymy na Państwa zainteresowanie.

Bernadeta Stańczyk
Dyrektor


Regulamin - pobierz
Wyniki Konkursu - pobierz
Protokół z obrad jury - pobierz


 

 

Drodzy pianiści, muzycy i wielbiciele sztuki fortepianowej!

 

 

Z wielką przyjemnością zapraszam wykonawców i słuchaczy do wzięcia udziału w Szkolnych Konkursach Pianistycznych.

Od roku 2011 nasze święto ma dla nas szczególne znaczenia, a to za sprawą nadania konkursowi imienia dwóch szczególnie dla sekcji fortepianu zasłużonych osób: Anny Wesołowskiej i jej córki Haliny Wesołowskiej – Madetko.

Anna Wesołowska była znakomitym metodykiem nauki gry na fortepianie, konsultantką w klasach fortepianu naszego regionu, która poświęciła pracy w PLM w Katowicach ponad 40 lat swego życia, będąc przez długi okres czasu kierowniczką wydziału instrumentalnego. Halina Wesołowska – Madetko również pełniła ważne funkcje w naszej szkole. Począwszy od 1983 r. objęła na 27 lat stanowisko kierownika sekcji fortepianu, organów i akordeonu, a w latach: 1990 – 2004 była wicedyrektorem ds. przedmiotów muzycznych w POSM II st.. Odeszła od nas na zawsze 2 kwietnia 2011 r.

Pianiści pracujący w POSM II stopnia postanowili rokrocznie w dniu jej urodzin, 21 listopada, spotykać się w szerokim gronie muzyków i słuchaczy, dając równocześnie szansę młodym adeptom sztuki pianistycznej do pokazania swoich umiejętności. 

Celem konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności na forum szkoły, konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

  

Serdecznie zapraszamy

 

Bernadeta Stańczyk

 Kierownik sekcji fortepianu, organów i akordeonu

 

 

 

I edycja Szkolnego Konkursy Pianistycznego

Regulamin

Wyniki

 


  

 

Drodzy pianiści, muzycy i wielbiciele sztuki fortepianowej!

 

Z wielką przyjemnością zapraszam do wspomnień z II edycji Szkolnego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej - Madetko. 

Tego roku konkurs dedykowany był muzyce Ferenca Liszta z okazji 200 rocznicy urodzin tego wielkiego kompozytora i pianisty.

Konkurs został wzbogacony o seminarium pianistyczne na temat „Ferenc Liszt – inspiracje”, które poprowadziła 21 listopada o godz. 15.00 w sali kameralnej POSM II st. Lubow Nawrocka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu, dzieląc się swoimi wiadomościami z zakresu wiedzy o twórczości pianistycznej, pedagogicznej, koncertowej Ferenca Liszta. Ten element konkursu miał również odzwierciedlenie w punktacji przyznawanej przez jurorów za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania stawiane w trakcie dyskusji.

Recital pianistyczny Tomasza Kamieniaka 21.11.2011 r. godz. 18.00 w sali koncertowej zwieńczył pierwszy dzień konkursu. Był to koncert ze wszech miar niezwykły, na co niewątpliwy wpływ miał specjalny dobór utworów Ch. V. Alkana, J. Wieniawskiego, S. Thalbergai F. Liszta rzadko lub w ogóle nie wykonywanych publicznie. I tak na przykład utwór Ferenca Liszta „Prolegomenes a la Divina Commedia. Fantaisie symphonique pour piano” S. 158b, z 1840 roku (znany późniejszej wersji jako Sonata-fantazja "po lekturze Dantego") został wykonany w Polsce po raz pierwszy!. Zamysł pianisty i zarazem kompozytora co do konstrukcji całego recitalu był również inspirujący i porywający: zaczęło się quasi salonowo i poprzez piękne melodie operowe wkroczyliśmy niespodziewanie w muzyczny świat grozy, żałobnej mroczności, a przechodząc przez bramy piekielne trafiliśmy do raju niebiańskich dźwięków. Obudził nas rytm zmysłowego tańca, stopniowo oplatany przez sznury szalonych glissand, pochodów oktawowych i gigantycznych skoków, które jak drogocenne kamienie zasypywały efektownie klawiaturę fortepianu… Cudowny muzyczny wieczór!

Konkurs zakończył się 22 listopada 2011 r., o godz. 17.00 w sali koncertowej ZPSM Koncertem laureatów, na którym oprócz nagrodzonych uczestników konkursu wystąpiła również gościnnie uczennica Magdalena Hrudova  z klasy fortepianu Hany Kundratovej z Konserwatoriumi Gimnazjum im. Janacka w Ostrawie (zdobywczyni I miejsca na I Międzynarodowym Konkursieim. F. Liszta w Budapeszcie w 2011 r.) oraz studentka IV roku Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach - Agnieszka Porzuczek, pracująca pod kierunkiem Zbigniewa Raubo.

 

Bernadeta Stańczyk

Kierownik sekcji fortepianu, organów i akordeonu

 

 

 

II edycja Szkolnego Konkursy Pianistycznego

Regulamin

Wyniki

 

 


 

 

III edycja Szkolnego Konkursu Pianistycznego

Regulamin

Wyniki

 

 


 

 

IV edycja Szkolnego Konkursu Pianistycznego
Regulamin
Karta zgłoszenia
WYNIKI

005.jpg

Minikalendarium

 

Wakacje :-) Od 24 czerwca 2017 r.