baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Wyniki konkursu

Organizatorzy VI Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. W. Gadzińskiego w Katowicach dziękują wszystkim uczestnikom za udział, życząc im dalszego rozwijania swych umiejętności i wielu sukcesów. Jednocześnie pragniemy gorąco wyrazić naszą wdzięczność szacownemu Jury, sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, iż nasz konkurs mógł się odbyć.

wiktor_gadziski_
log_kont1
zpsm_konkurs_konytrabas01
zpsm_konkurs_konytrabas02
zpsm_konkurs_konytrabas03
zpsm_konkurs_konytrabas04
zpsm_konkurs_konytrabas05
zpsm_konkurs_konytrabas06

Wiktor Gadziński (1909 – 1995) był wybitnym kontrabasistą oraz znakomitym pedagogiem działającym na Śląsku w drugiej połowie minionego wieku. W latach 1950 - 1962 był pedagogiem związanym z naszą szkołą, następnie został profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pełnił też funkcję rektora. Przyczynił się do wzbogacenia literatury na kontrabas, opracowując 4 zeszyty etiud, gamy i pasaże na kontrabas oraz zeszyt miniatur, które to pozycje są do dziś wykorzystywane przez nauczycieli gry na tym instrumencie. Spośród wychowanków Wiktora Gadzińskiego rekrutuje się wielu cenionych pedagogów i znakomitych kontrabasistów – ich uczniów, odnoszących sukcesy artystyczne w kraju i za granicą; niejednokrotnie absolwentów naszej szkoły.

Celem konkursu jest uzupełnienie cyklu kształcenia kontrabasistów na poziomie szkół muzycznych II stopnia o możliwość skonfrontowania umiejętności gry z innymi wykonawcami a także prezentacja tych umiejętności przed szerszą publicznością. Ufamy też, iż konkurs pomoże przybliżyć osobę jego patrona – Wiktora Gadzińskiego oraz bogatą na Śląsku tradycję kontrabasową, której dał podwaliny.

Back to top