Dyrektor

 

 

Bernadeta Stańczyk – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

 

Katarzyna Łączyńska - wicedyrektor ds. przedmiotów ogólnokształcących ZPSM-POSM II st. im Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

Rafał Dudek - wicedyrektor ds. przedmiotów muzycznych ZPSM-POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

        

Minikalendarium

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r. 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r