Rekrutacja

 

na rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

 

Egzaminy wstępne do klasy pierwszej i klas wyższych sześcioletniej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach odbędą się
8 i 9 czerwca 2017 r.

 


Więcej:

1/ Rekrutacja 2017 informacja pełna (pdf)
2/ Regulamin rekrutacji do POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach 
(pdf)
3/ Załączniki do regulaminu rekrutacji:
- wniosek o przyjęcie do POSM II st. (pdf,doc)
- kwestionariusz kandydata (pdf, doc)
- wykaz ocen I semestr szkoła muzyczna ogólnokształcąca (pdf, doc)
- wykaz ocen I semestr szkoła muzyczna I st. (pdf, doc)
- wykaz ocen I semestr szkoła podstawowa (pdf,doc)
- wykaz ocen I semestr gimnazjum (pdf, doc)

 

 

 


 

 

017.jpg

Minikalendarium

 

Wywiadówka 25 maja 2017 r. (czwartek)

VI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego: piątek – sobota, 26-27 maja 2017 r.