Z inicjatywy dyrektor Bernadety Stańczyk oraz bibliotekarza szkolnego Tomasza Stańczyka odbyła się w dniach 21- 25 października 2019 r. akcja "Czytaj z nami Muzykami". Nauczyciele POSM II st., łącznie z panią dyrektor w ustalonym wspólnie czasie, czytali codziennie przez 10 minut, uczniom wszystkich klas. Akcja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem słuchających i silnym zaangażowaniem pedagogów różnych specjalności uczestniczącym w tym projekcie edukacyjnym. Czytano książki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", na który środki finansowe przeznaczyło Centrum Edukacji Artystycznej decyzją dyrektora Zdzisława Bujanowskiego, zawartą w piśmie z dnia 26. lutego 2019 r.

Projekt od strony merytorycznej został przygotowany przez p. Renatę Krzyżak a w rolę lektorów wcielili się: Jakub Kuzynin w klasie 1A, Renata Krzyżak w klasie 1B, Bernadeta Stańczyk w klasie 2A, Marek Ciepierski w klasie 2B, Bernadeta Stańczyk w klasie 3A, Tomasz Stańczyk w klasie 3B, Andrzej Filipek w klasie 4A, Jakub Kuzynin w klasie 4B, Wojciech Wantulok w klasie 5A, Katarzyna Kisielewska-Myga w klasie 5B, Marzena Lempa w klasie 6A oraz Katarzyna Łączyńska w klasie 6B.

Regulamin Biblioteki Szkolnej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach

"Wieczór konesera poświęcony Aloysiusowi Bertrandowi i jego książce Nocny Kasper"

Wieczornica zorganizowana przez Tomasza Stańczyka we współpracy z Bernadetą Stańczyk i Maciejem Łosiem: 20 grudnia 2017 r. o godz. 17 w sali kameralnej POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Informujemy zainteresowanych zbiorami muzycznymi w naszej bibliotece szkolnej, że już wszystkie nuty, przekazane nam przez rodzinę świętej pamięci profesor Moniki Sikorskiej-Wojtachy, zostały umieszczone w inwentarzu i są dostępne dla czytelników. Jest to bardzo cenny zbiór 234 egzemplarzy nut o dużej wartości.

Dary rodziny Wojtachów wersja pdf.

 

Centrum Edukacji Artystycznej przekazało do naszej biblioteki następujące pozycje:

12 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w POSM II st. im. K. Szymanowskiego otwarto wystawę: 1981 ROK PRZEŁOMU "Tygodnik Solidarność". Tomasz Stańczyk - główny organizator i pomysłodawca w obecności autora tekstów informacyjnych - Marka Ciepierskiego i innych nauczycieli, uczniów oraz gości; dokonał otwarcia wystawy. W dwudziestu dwóch ramach umieszczono oryginalne numery "Tygodnika Solidarność" z roku 1981 wraz z komentarzami oraz oryginalne czasopisma regionalne NSZZ "Solidarność" i dokumenty związkowe z tego okresu.

Sprawozdanie z wyjazdu z kołem teatralno-recytatorskim i innymi zainteresowanymi uczniami do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie oraz ze spotkania z Aleksandrem Spyrą - kustoszem i założycielem muzeum i Izby u Telemanna

 W środę 19 marca 2014 roku, piszący te słowa wraz z Maciejem Łosiem i piętnaściorgiem uczniów, odwiedziliśmy Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie. Od dziesiątej zwiedzaliśmy jedyną w kraju, stałą ekspozycję dokumentującą początki i rozwój prasy regionu oraz dzieje drukarstwa śląskiego.