baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze trwają 4 września 2017 r. - 22 czerwca 2018 r.

I półrocze: 1 września 2017 r. - 12 stycznia 2018 r.

II półrocze: 15 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.

2. Zakończenie zajęć w klasie VI POSM II st.: 16 marca 2018 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

4. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca -3 kwietnia 2018 r.

6. Ferie letnie: 23 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.

7. Dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada 2017 r.; 1 stycznia 2018 r.; 1 i 3 maja 2018 r.; 31 maja 2018 r.

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych:

 • 26 stycznia 2018 r. (odrabiany w sob. 20 stycznia 2018);
 • 30 kwietnia 2018 r.;
 • 2 maja 2018 r.;
 • 17 maja 2018 r.;
 • 1 czerwca 2018 r. oraz 6 dni egz. zewn. (pkt. 11. i 12.)

9. Rekolekcje wielkopostne: 19 – 21 marca 2018 r.

10. Egzaminy dyplomowe klas VI POSM II st.: 26 marca – 13 kwietnia 2018 r.

a) część ustna: 26 - 28 marca 2018 r.

b) część praktyczna: 4 - 17 kwietnia 2018 r.

11. Egzaminy gimnazjalne obowiązkowe dla klas III POSM II st.: 18-20 kwietnia 2018 r.

a) część humanistyczna: środa, 18 kwietnia 2018 r.

b) część matematyczno–przyrodnicza: czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

c) język obcy nowożytny: piątek, 20 kwietnia 2018 r.

12. Egzaminy maturalne (z przedmiotów obowiązkowych): 4, 7 i 8 maja 2018 r.

a) Język polski (pp; pr): piątek, 4 maja 2018 r.

b) Matematyka (pp): poniedziałek, 7 maja 2018 r.

c) Język angielski (pp; pr): wtorek, 8 maja 2018 r.

13. Egzaminy promocyjne w klasach I – V POSM II st.: 24 - 30 maja oraz 4 - 8 czerwca 2018 r.

14. Egzaminy wstępne do POSM II st.: 17 – 18 maja 2018 r.

15. Ważniejsze wydarzenia szkolne:

 • Inauguracja Jubileuszu 80-lecia Liceum Muzycznego w Katowicach Immatrykulacja klas I: 3 października 2017 r.,11.00
 • Jubileusz Felicji Bieganek – środa, 11 października 2017 r.
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – poniedziałek, 16 października 2017 r.
 • Msza za zmarłych pedagogów i koncert – piątek, 27 października 2017 r.
 • Jubileusz 50-lecia Wydziału Rytmiki – piątek, 17 listopada 2017 r.
 • Koncert karnawałowy orkiestry dętej i orkiestry symfonicznej: środa, 10 stycznia 2018 r.
 • Koncert kolędowy chórów POSM II st.: czwartek, 11 stycznia 2018 r.
 • Uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 80-lecia Liceum Muzycznego w Katowicach: sobota, 20 stycznia 2018 r.
 • Koncert doroczny: czwartek, 15 marca 2018 r., godz. 17.00
 • Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I st. regionu śląskiego (CEA): wtorek, 20 marca 2018 r.
 • Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: piątek, 6 kwietnia 2018 r., godz. 17.00
 • Koncert połączonych orkiestr Niemcy–Luxemburg–Polska w Filharmonii Śląskiej: sobota, 7 kwietnia 2018 r., godz. 17
 • Koncert Laureatów III Międzynarodowego Konkursu „Patri Patriae”: czwartek, 20 kwietnia 2018 r.
 • Dzień otwarty szkoły i koncert klas I i II: wtorek, 24 kwietnia 2018 r.
 • Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły i koncert absolwentów: piątek, 27 kwietnia 2018 r.
 • Jubileusz Kazimierza Pamuły, Koncert zespołów kameralnych i orkiestry dętej: środa, 13 czerwca 2018 r.
 • Koncerty z cyklu Dziecięce spotkania muzyczne : 29 września 2017 r.; 10 stycznia, 16 marca i 14 czerwca 2018 r.
 • Koncerty z cyklu „Muzyczne Nastroje” w Bibliotece Śl. W Katowicach: 7 listopada 2017 r.; 11 stycznia i 12 czerwca 2018 r.

16. Terminy zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej:

 • 14 września 2017 r., godz. 13.30 (czwartek) – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego;
 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;
 • 15 marca 2018 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna klas VI POSM II st.;
 • 14 czerwca 2018 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;
 • 22 czerwca 2018 r. (piątek) – konferencja plenarna, sprawozdawcza;
 • 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) – konferencja plenarna;

17. Terminy wywiadówek (czwartki):

 • 14 września 2017 r.;
 • 23 listopada 2017 r.;
 • 11 stycznia 2018 r.;
 • 22 marca 2018 r.;
 • 24 maja 2018 r.

Back to top