baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 (aktualizowany na bieżąco)

 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze trwają 2 września 2019 r. - 26 czerwca 2020 r.

 I półrocze: 1 września 2019 r. - 10 stycznia 2020 r.; II półrocze: 13 stycznia 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.

 

 • Zakończenie zajęć w klasach dyplomowych: 13 marca 2020 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyplomantów: 24 kwietnia 2020 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego: piątek, 26 czerwca 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020
 • Ferie letnie: 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.
 • Dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada 2019 r.; 11 listopada 2019 r.; 1 stycznia 2020 r.; 6 stycznia 2020 r.;
  1 i 3 maja 2020 r.; 11 czerwca 2020 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 2 i 3 stycznia 2020 r.; 30 kwietnia 2020 r.; 14 maja 2020 r.; 12 czerwca 2020 r.
  oraz 3 dni egz. zewnętrznych
 • Rekolekcje wielkopostne: środa – piątek 1 - 3 kwietnia 2020 r.
 • EGZAMINY
 • Egzaminy dyplomowe klas VI POSM II st.: 20 marca – 31 marca oraz 1 – 8 kwietnia 2020 r.
 • część praktyczna: 20 marca –  8 kwietnia 2020 r
 • część ustna: 15 – 17 kwietnia 2020 r.
 • Egzaminy ósmoklasisty dla klas II POSM II st. oraz VIII POSM I st. ul. Dąbrówki 9 , Katowice: 21 – 23 kwietnia 2020 r.
 • język polski: wtorek, 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka: środa, 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny: czwartek, 23 kwietnia 2020 r.
 • Egzaminy maturalne (z przedmiotów obowiązkowych): 4 - 6 maja 2020 r.
 • Język polski (pp; pr): poniedziałek, 4 maja 2020 r.
 • Matematyka (pp): wtorek, 5 maja 2020 r.
 • Język angielski (pp; pr): środa, 6 maja 2020 r.
 • Egzaminy promocyjne w klasach I – V POSM II st.: 25 maja do 5 czerwca 2020 r.
 • Egzaminy wstępne do POSM II st.: 14 – 15 maja 2020 r.
 • WAŻNIEJSZE WYDARZENIA SZKOLNE: 
 • Jubileusz ZPSM im. W. Kilara w Katowicach: wtorek, 1 października 2019 r., godz. 17.00, sala koncertowa
 • Immatrykulacja klas I: czwartek, 3 października 2019 r., godz. 12.00
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – poniedziałek, 14 października 2019 r., godz. 12.00
 • Przegląd specjalności rytmika szkół muzycznych II st. regionu śląskiego i opolskiego  (CEA) – piątek, 25 października 2019 r.
 • Msza za zmarłych pedagogów i koncert – , 31 października 2019 r., godz. 12.00
 • X Przegląd Pieśni Patriotycznej – piątek, 15 listopada 2019 r.
 • Koncert karnawałowy orkiestry dętej: środa, 8 stycznia 2020 r.
 • Koncert kolędowy chórów POSM II st.: czwartek, 9 stycznia 2020 r.
 • Koncert doroczny: czwartek, 13 lutego 2020 r., godz. 17.00
 • Dzień otwarty szkoły i koncert klas I i II: czwartek, 12 marca 2020 r. 
 • Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I st. regionu śląskiego (CEA): wtorek, 17 marca 2020 r.
 • Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: czwartek, 26 marca 2020 r., godz. 17.00
 • Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły i koncert absolwentów: piątek, 26 kwietnia 2020 r.
 • Koncert zespołów kameralnych sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy: poniedziałek, 15 czerwca 2020 r.
 • Koncert zespołów kameralnych i orkiestry dętej: środa, 17 czerwca 2020 r.
 • Koncerty sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy: 9 grudnia 2019 r.; 18 maja 2020 r.
 • Koncerty z cyklu Dziecięce spotkania muzyczne : 4.10.2019 r.; 9.01.2020; 19.03.2020 r.; 18.06.2020 r.
 • Cykl koncertów Muzyka w czwartki

Terminy zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej:

9 stycznia 2020 r.  (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;

12 marca 2020 r.   (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna kl. VI

18 czerwca 2020 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;

26 czerwca 2020 r. (piątek) – konferencja plenarna, sprawozdawcza;

28 sierpnia 2020 r. (piątek) – konferencja plenarna;

Terminy wywiadówek:  9 stycznia 2020 r.; 12 marca 2020 r.;

Terminy konsultacji z nauczycielami sekcji ogólnokształcącej i ogólnomuzycznej: 21 listopada 2019 r.; 21 maja 2020 r.

 

Ostatnia aktualizacja z dn. 02.01.2020

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Tomasz Stańczyk

Back to top