baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

(aktualizowany na bieżąco)

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze trwają 3 września 2018 r. - 21 czerwca 2019 r.

I półrocze: 1 września 2018 r. - 18 stycznia 2019 r.; II półrocze: 21 stycznia 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.

2.Zakończenie zajęć w klasie VI POSM II st.: 15 marca 2019 r.

3.Uroczyste zakończenie roku szkolnego: piątek, 21 czerwca 2019 r.

4.Zimowa przerwa świąteczna: 22 - 31 grudnia 2018 r.

5.Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019 r.

6.Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019

7.Ferie letnie: 24 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

8.Dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada 2018 r.; 1 stycznia 2019 r.; 1 i 3 maja 2019 r.; 20 czerwca 2019 r.

9.Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 2 listopada 2018 r.; 21 grudnia 2018; 2 maja 2019 r.; 16 maja 2019 r.;
oraz 6 dni egzaminów zewnętrznych (pkt 12. i 14.)

10.Rekolekcje wielkopostne: środa – piątek 3 - 5 kwietnia 2019 r.

11.Egzaminy dyplomowe klas VI POSM II st.: 26 marca – 17 kwietnia 2019 r.

 • część praktyczna: 26 marca – 12 kwietnia 2019 r.
 • część ustna: 15 - 17 kwietnia 2019 r.

12.Egzaminy gimnazjalne obowiązkowe dla klas III POSM II st.: 10 - 12 kwietnia 2019 r.

 • część humanistyczna: środa, 10 kwietnia 2019 r.
 • część matematyczno–przyrodnicza: czwartek, 11 kwietnia 2019 r.
 • język obcy nowożytny: piątek, 12 kwietnia 2019 r.

13.Egzaminy ósmoklasisty obowiązkowe dla klas II POSM II st., ul. Dąbrówki 9 , Katowice: 15 - 17 kwietnia 2019 r.

 • język polski: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
 • matematyka: wtorek,16 kwietnia 2019 r.
 • język obcy nowożytny: środa, 17 kwietnia 2019 r.

14.Egzaminy maturalne (z przedmiotów obowiązkowych): 6 - 8 maja 2019 r.

 • Język polski (pp; pr): poniedziałek, 6 maja 2019 r.
 • Matematyka (pp): wtorek, 7 maja 2019 r.
 • Język angielski (pp; pr): środa, 8 maja 2019 r.

15.Egzaminy promocyjne w klasach I – V POSM II st.: 27 - 30 maja oraz 3 - 7 czerwca 2019 r.

16.Egzaminy wstępne do POSM II st.: czwartek - piątek 16 – 17 maja 2019 r.

17.Ważniejsze wydarzenia szkolne:

Immatrykulacja klas I: środa, 3 października 2018 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – poniedziałek, 15 października 2018 r., godz. 12.00

Dzień Edukacji Muzycznej PWM – piątek, 19 października 2018 r.

Msza za zmarłych pedagogów i koncert – wtorek, 30 października 2018 r.

IX Przegląd Pieśni Patriotycznej – czwartek, 15 listopada 2018 r.

Koncert karnawałowy orkiestry dętej i orkiestry symfonicznej: środa, 16 stycznia 2019 r.

Koncert kolędowy chórów POSM II st.: czwartek, 17 stycznia 2019 r.

Koncert doroczny: piątek, 1 lutego 2019 r., godz. 17.00

I Międzynarodowy Konkurs Gitarowy, Katowice: czwartek - sobota, 14 – 16 lutego 2019 r.

Dzień otwarty szkoły i koncert klas I i II: piątek, 15 marca 2019 r.

Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I st. regionu śląskiego (CEA): wtorek, 19 marca 2019 r.

Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: piątek, 5 kwietnia 2019 r., godz. 17.00

Konkurs klarnetowy CEA, Katowice: poniedziałek - wtorek 15-16 kwietnia 2019 r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły i koncert absolwentów: piątek, 26 kwietnia 2019 r.

VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego: czwartek – sobota, 23 - 25 maja 2019 r.

III Śląski Konkurs Saksofonowy, Katowice: poniedziałek - środa 10 - 12 czerwca 2019 r.

Koncert zespołów kameralnych i orkiestry dętej: piątek, 14 czerwca 2019 r.

Koncerty z cyklu Dziecięce spotkania muzyczne : 4.10.2018, 17.01.2019, 03. 2019, 13.06.2019

18.Terminy zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej:

13 września 2018 r., godz. 13.30 (czwartek) – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego;

17 stycznia 2019 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;

14 marca 2019 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna klas VI POSM II st.;

13 czerwca 2019 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;

21 czerwca 2019 r. (piątek) – konferencja plenarna, sprawozdawcza;

29 sierpnia 2019 r. (czwartek) – konferencja plenarna;

19.Terminy wywiadówek: 11 września 2018 r.; 17 stycznia 2019 r.; 14 marca 2019 r.

20. Terminy konsultacji z nauczycielami sekcji ogólnokształcącej i ogólnomuzycznej: 29 listopada 2018 r.; 23 maja 2019 r. 

 

Ostatnia aktualizacja z dn. 21.01.2019

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Tomasz Stańczyk

Back to top