baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze: 1 września 2020 r. - 25 czerwca 2021 r.
I półrocze: 1 września 2020 r. - 15 stycznia 2021 r.; II półrocze: 18 stycznia 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.
2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego: piątek, 25 czerwca 2021 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
4. Ferie zimowe: 1 – 14 lutego 2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.
6. Ferie letnie: 28 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
7. Dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada 2020 r.; 11 listopada 2020 r. 1 stycznia 2021 r.; 6 stycznia 2021 r.; 1 i 3 maja 2021 r.; 3 czerwca 2021 r.
8. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (KN): 14 października 2020 r.
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych: 2 listopada 2020 r.; 20 maja 2021 r.; 4 czerwca 2021 r. oraz 7 dni egz. zewn.: pkt. 13. a) b) c) i pkt. 14. a) b) c) d)
10. Rekolekcje wielkopostne: środa – piątek 24 – 26 marca 2021 r.
11.Zakończenie zajęć w klasie maturalnej 12 marca 2021 r.
12. Egzaminy dyplomowe klas VI POSM II st.: 22 marca – 16 kwietnia oraz 7 – 9 kwietnia 2021 r.
a) część praktyczna: 22 marca – 16 kwietnia 2021 r
b) część ustna: 7 - 9 kwietnia 2021 r.
13. Egzaminy ósmoklasisty dla klas II POSM II st. oraz VIII POSM I st.; ul. Ułańska 7B, Katowice: 25 – 27 maja 2021 r.
a) język polski: wtorek, 25 maja 2021 r.
b) matematyka: środa, 26 maja 2021 r.
c) język obcy nowożytny: czwartek, 27 maja 2021 r.
14. Egzaminy maturalne: 4 – 6, 7 maja 2021 r.
a) język polski PP: wtorek, 4 maja 2021 r.
b) matematyka PP, Historia muzyka PR: środa, 5 maja 2021 r.
c) język angielski PP: czwartek, 6 maja 2021 r.
d) język angielski PR: piątek, 7 maja 2021 r.
15.Egzaminy wstępne do POSM II st.: 20 – 21 maja 2021 r.
16.Ważniejsze wydarzenia szkolne (na żywo lub online):
Immatrykulacja klas I: piątek, 2 października 2020 r., godz. 12.00
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – środa, 14 października 2020 r. (online)
Koncert karnawałowy orkiestry dętej: środa, 13 stycznia 2021 r.
Koncert kolędowy chórów POSM II st.: czwartek, 14 stycznia 2021 r.
Koncert doroczny: czwartek, 28 stycznia 2021 r.
II Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Katowicach: czwartek – sobota, 4 – 6 lutego 2021 r.
Przegląd zespołów rytmiki szkół muzycznych I st. regionu śląskiego (CEA): wtorek, 2 marca 2021 r.
Doroczny Koncert Sekcji Rytmiki: poniedziałek-wtorek, 29-30 marca 2021 r.
Dzień otwarty szkoły i koncert klas I i II: czwartek, 22 kwietnia 2021 r.
Koncert dyplomantów z orkiestrą Filharmonii Śląskiej: (termin do ustalenia)
Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły i koncert absolwentów: piątek, 30 kwietnia 2021 r.
Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Witolda Gadzińskiego: 20-22 maja 2021 r.
Koncert zespołów kameralnych sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy: poniedziałek, 7 czerwca 2021 r.
Koncert zespołów kameralnych i orkiestry dętej: środa, 16 czerwca 2021 r.
V Akademia Młodego Waltornisty: 18 -20 czerwca 2021 r.
Cykl koncertów Muzyka nie tylko w czwartki
Cykl koncertów Młodzi adepci sztuki dyrygenckiej 14 stycznia 2021, 10 czerwca 2021
17.Terminy zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej:
10 września 2020 r., godz. 13.30 (czwartek) – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego;
14 stycznia 2021 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;
11 marca 2021 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna kl. VI
17 czerwca 2021 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna;
26 czerwca 2021 r. (sobota) – konferencja plenarna, sprawozdawcza;
31 sierpnia 2021 r. (wtorek) – konferencja plenarna;
18. Terminy wywiadówek (ewentualnie on-line): 10 września 2020 r.; 14 stycznia 2021 r.; 11 marca 2021 r.;
19. Terminy konsultacji z nauczycielami sekcji ogólnokształcącej i ogólnomuzycznej (on-line): 19 listopada 2020 r.; 20 maja 2021r.

Back to top