baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
31 lipca 2020 r. dyrektor szkoły wydaje  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 
od godz. 10.00 – 11.00 uczniom POSM I st. w budynku szkoły przy ul. Dąbrówki 9 w Katowicach 
od godz. 11.00 - 13.00 uczniom POSM II st. w budynku szkoły przy ul. Ułańskiej 7b w Katowicach. 
Świadectwa można również odbierać w sekretariacie szkoły w terminie późniejszym, po telefonicznym uzgodnieniu. 
 
Wyniki egzaminu maturalnego 
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dyrektor szkoły wydaje absolwentowi lub upoważnionej przez niego osobie,
11 sierpnia 2020 r. od godz. 11.00 do 13.00.

Back to top