baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
31 lipca 2020 r. dyrektor szkoły wydaje  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 
Wyniki egzaminu maturalnego 
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dyrektor szkoły wydaje absolwentowi lub upoważnionej przez niego osobie,
11 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00.

Back to top