baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

pdf


W 2001 roku Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach spotkał wielki zaszczyt możliwość występu przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W grudniu Młodzi Muzycy pod opieką Pedagogów udali się do Rzymu, aby wystąpić w prestiżowym Bożonarodzeniowym Koncercie Natale in Vaticano 2001.
Dla Ojca Świętego przygotowano upominek: płytę z nagraniem utworów przez Szkolną Orkiestrę Symfoniczną oraz broszurę o ogólnopolskim (obecnie międzynarodowym) Konkursie Kompozytorskim „Patri Patriae”, organizowanym przez katowickie Liceum Muzyczne ku Jego czci, dla Wielkiego Polaka, Przyjaciela młodzieży i artystów. W czasie koncertu w Auli Pawła VI w Watykanie orkiestra szkolna i belgijski chór Schola Cantorum Cantate Domino wykonały pod batutą Maestro Massimiliano Caldiego „Alleluja” z oratorium Mesjasz Georga Friedricha Haendla.
Ojciec Święty Jan Paweł II, goszcząc artystów na prywatnej audiencji 14 grudnia 2001 roku,
skierował do nich takie słowa:
„Panie i Panowie! Jestem szczęśliwy, że mogę Was wszystkich serdecznie powitać. To spotkanie daje mi możliwość wyrażenia wdzięczności, że przyjęliście zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnym bożonarodzeniowym Koncercie w Watykanie, który odbędzie się jutro w Audytorium Pawła VI. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby te wydarzenie urzeczywistnić: artystom, zespołom muzycznym, muzykom, chórom i dyrygentom oraz prezenterom i organizatorom tego wieczoru. Mam nadzieję, że ten jakże interesujący występ dostarczy wszystkim wielu chwil szczęścia i odprężenia. (…) W imieniu całego Kościoła Rzymskokatolickiego pragnę serdecznie podziękować nie tylko Wam, lecz także wszystkim, którzy biorą udział w naszych apostolskich zmaganiach. Modlę się, aby ten wieczór został uwieńczony sukcesem”.


Wspomnienie wiolonczelistki, członka Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola
Szymanowskiego - uczestniczki spotkania z Ojcem Świętym:
14. grudnia 2001 roku został ogłoszony w kościele katolickim dniem modlitwy w intencji
Pokoju na świecie. Tego właśnie dnia spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. Przynieśliśmy Mu
nasze serca, naszą muzykę, naszą młodość, entuzjazm. Przynieśliśmy także naszą wiarę
i nasze wątpliwości. Wszystko.
To było spotkanie Ojca z dziećmi. Spotkanie osłabionego wiekiem i chorobą Jana Pawła II,
z młodymi, którzy zawsze byli blisko Jego serca.
Każdy z nas, którzy byliśmy tego dnia na audiencji w Sali Klementyńskiej w Watykanie,
mógłby opowiedzieć swoją własną historię na temat tego spotkania. Historię o tym, co stało
się w jego sercu, gdy zobaczył i słuchał człowieka promieniującego blaskiem nie z tej Ziemi.
Dzień po audiencji, na której wspólnie z Papieżem modliliśmy się o Pokój na świecie, w auli
Pawła VI zgromadziły się tłumy. Rozpoczął się doroczny Koncert Bożonarodzeniowy, jego
dziewiąta edycja. Nono Concerto Natale in Vaticano. Przybyli na niego artyści z przeróżnych
krajów, a jego program objął liczne gatunki muzyczne: od klasyki, poprzez folk, aż do rocka
i popu. Nasza szkolna orkiestra pod dyrekcją Massimiliana Caldiego wraz belgijskim chórem
Schola Cantorum Cantate Domino wykonała słynne Alleluja z oratorium Mesjasz Georga
Friedricha Haendla. Po nas wystąpiły irlandzkie zespoły - Hevia oraz słynny The Cranberries.
Usłyszeliśmy także chorał korsykański oraz porywający chór gospel ze Stanów
Zjednoczonych.
Różne kraje, różne muzyczne style.
Jedno WSPÓLNE PRZESŁANIE: POKÓJ. BÓG SIĘ RODZI.
„Kleszczmy rękoma” – Uroczysty Koncert w rocznicę spotkania z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II.
11 grudnia 2011 roku obchodziliśmy 10. rocznicę spotkania z Ojcem Świętym. Celem było
zjednoczenie się ponownie w grupie „Rzymian” z 2001 roku, ku pamięci Jana Pawła II.
Na koncercie wykonane zostały: Psalm „Kleszczmy rękoma” (który wykonywaliśmy dla
Papieża podczas audiencji w Sali Klementyńskiej w Watykanie w 2001 roku) oraz inne
utwory bliskie sercu Ojca Świętego. Wystąpili: Lorena Mac, Małgorzata Malke, Aleksandra
Demowska-Madejska, Justyna Krusz, Wojciech Herzyk, Mikołaj Konopelski oraz
Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego pod batutą Massimiliano
Caldiego i Szymona Bywalca.
17 lutego 2019 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach wykonana została przez Orkiestrę Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona
Bywalca kompozycja Seonjin Yun – laureata III Międzynarodowego Konkursu
Kompozytorskiego "Patri Patriae" na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła
II. Kompozycja Rituale II została uhonorowana III nagrodą oraz dodatkowo nagrodą
pozaregulaminową, przyznaną przez Dyrektora Artystycznego Orkiestry Muzyki Nowej,
w postaci wykonania kompozycji w ramach cyklu koncertów Orkiestry Muzyki Nowej
w NOSPR w sezonie 2018/2019.
2020 rok Muzyczna Dedykacja
Laureat ostatniego III Międzynarodowego Konkursu „Patri Patriae” na utwór poświęcony
pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II Seonjin Yun dedykuje Papieżowi i naszej inicjatywie
„Patri Patriae” Koncert na obój i orkiestrę. Czekamy na wykonanie z udziałem solistki Loreny
Mac!
15 maja 2020 Koncert Papieski w Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach
Wykonawcy: Robert Kabara – dyrygent, Jarosław Wolanin – dyrygent, przygotowanie chóru,
Chór Filharmonii Śląskiej, Śląska Orkiestra Kameralna
W programie: Aleksandra Chmielewska – Ad te levavi oculos meos na chór żeński i orkiestrę
kameralną
Nagroda pozaregulaminowa Filharmonii Śląskiej na III Międzynarodowym Konkursie
Kompozytorskim Patri Patriae, na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
Koncert odwołany z powodu COVID-19.

„Ojczyzna – kiedy myślę –
Wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
by ukryta granica, która ze mnie mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać jak przeszłość dawniejszą
niż każdy z nas: z niej się wyłaniam…
gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb,
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń. Którą wypełnia.”
Tak, przed (…) laty rozpoczynał Karol Wojtyła, jeszcze w Krakowie, większy poemat,
którego wersy i kwestie pozostają nadal – przede wszystkim dla Polaków – pierwszorzędnej
miary wskazaniem, żywotnym impulsem, historyczno-narodową refleksją. Wobec uczuć
owych i poetyckiej nauki nie może przejść obojętnie młode pokolenie. Wydaje się, że dziś –
gdy przedstawiając po raz pierwszy publicznie partytury uhonorowane na Konkursie
Kompozytorskim „Patri Patriae”, pragniemy juwenilia te ofiarować Janowi Pawłowi II, który
Osobą swą i postawą, twórczością, charyzmą, wyznaczył również naszemu zamysłowi
inspiracyjną osnowę – warto wniknąć znów w tamten wiersz, jakże przylegający do idei
Konkursu!
Zmieniła się i urosła – nadal rośnie! – perspektywa; dojrzał czas, by dokonało się owo
niezwykłe p o m n o ż e n i e wspomnianej ongiś przez Kapłana – Poetę p r z e s t r z e n i
Ducha i byśmy mogli uczestniczyć w Wielkiej Przemianie – Odnowie. Jednym więcej
radosnym znakiem jest to wszystko, co wnosi, formułując zalążki własnych kodów
artystycznej manifestacji, dzisiejsza kompozytorska muzyczna młodzież, a czyni tak
w rozległej skali przeznaczeń wykonawczych, technik dźwiękowych i estetyk, aż po
awangardowe, jak świadczą nadesłane na Konkurs – z całej Polski; w sumie było ich
kilkadziesiąt! – opusy uczniowskie, którzy autorzy, wykorzystując artystyczne prawo
poszukiwań, chcą nienaśladowczo budować przyszły język akustycznych wykładni Prawdy i
objawień Piękna. Zarazem godne są owe próby serdecznej uwagi dlatego, że w nurt rodzimej
muzyki sakralnej wpisują się na razie jako, siłą rzecz, skromne ale odważne continua
doświadczeń generacji starszych, wśród nich tej, którą zaprezentowali w jury Eugeniusz
Knapik i Aleksander Lasoń, oraz znacznie wcześniej, opromienionej geniuszem Witolda
Lutosławskiego, przewodniczącego gronu konkursowych sędziów. Przychodzą na myśl i inne
wielkie nazwiska protagonistów, dość przypomnieć tych, którzy współstanowią „śląską
szkołę kompozycji”, dedykowali zaś czołowe dzieła Papieżowi: Henryka Mikołaja
Góreckiego z psalmem „Beatus Vir”, Witolda Szalonka z „Little B-A-C-H Symphony” i
Wojciecha Kilara jako autora kantaty „Victoria”, prawykonanej w Katedrze Chrystusa Króla,
wobec Ojca Świętego w roku 1983.
Bardzo różne okazują się: wydźwięk, forma, geneza tych partytur, bo też osobowościowo –
religijna inspiracja Papieska owocuje dyskretnie, nie zacienia, lecz pobudza indywidualność i
suwerenność twórcza, także u najmłodszych adeptów sztuki kompozytorskiej. Stąd i siła
kreacji najambitniejszych, wolnych od sacrum „kostiumowego” i fasadowego, od religijności
dosłownej, ledwo ilustracyjnej. Siła przesłań istotnie naznaczonych Duchem i wyrażających
to, co w „Rozwoju języka” nazwał Wojtyła poetycko „jednością natchnień i znaczeń”. Jeśli
wartości takie udało się wyzwolić naszym Konkursem, jeżeli pomogliśmy odkryć w kimś
niewiadomy dotychczas talent, zapoczątkować, umocnić, podpowiedzieć czyjąś artystyczną
drogę – intencja spełni się aż nadto. Przeświadczenie, iż tak właśnie będzie, ślemy wraz z
partyturami do Rzymu, wierząc, że uczucia radości podzieli z nami solidarnie słowiański
Papież, zapowiedziany sławnym wierszem Juliusza Słowackiego „Rodak na Stolicy
Piotrowej”, jakże przemożnie zaznaczający swe posłannictwo w losach współczesnego
świata, Europy, ze szczególną mocą określający duchowe odrodzenie, mentalność, filozofię
człowieka – nie tylko w chrześcijaństwie – na przełomie tysiącleci.


„Między sercem a sercem jest przerwa,
w którą wchodzi się bardzo powoli
- wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem”
(…)
„Człowiek ima się światła oburącz jak wioślarz, który prowadzi łódź,
Przechodzi przez nie całą swą substancją, brzmieniem czynów i słów.

Śpiewa światłu piosenki podobne piosenkom piastunek”
Celem i opoką, o której mówi Wojtyła, jest Ś w i a t ł o – Bóg: źródło i sens ostateczny. To
jemu przeznaczone są nade wszystko, poprzez ręce Jana Pawła II, nasze p i e ś n i. W owym
świetle spotkamy też najwszechstronniej pojętą macierz: Polskę i ziemię – wspólnotę, sztukę
i wiarę. Dobro, piękno, prawdę. W tych ojczyznach chcieliśmy, poprzez pryzmat Następcy
Piotra, zakorzenić najmłodszą polską generację kompozytorów. Jakiekolwiek okażą się jej
przyszłe losy, muzyka, która stąd powstała, świadczy dowodnie, iż było to zamierzenie
szczęśliwe, ważne, oczekiwane.
Może warte podjęcia w edycjach kolejnych? Nie traci bowiem siły inspiracyjnej, zarówno „tu
i teraz”, jak w bardzo dalekim horyzonci, elementarne i trudne pytanie Karola Wojtyły o
„skarb zamknięty” w nim, w nas, o Ojczyznę – Polskę i to rozumianą szerzej,
śródziemnomorską i tę, która jest Chrystusem i ojczyznę, która zwie się „artyzm”, musica
sacra, przerwa pomiędzy sercami”
/ Ryszard Gabryś, 1992 rok/

O konkursie w największym skrócie
MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI na UTWÓR POŚWIĘCONY
PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II dla uczniów średnich szkół muzycznych,
studentów oraz młodych kompozytorów
Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski PATRI PATRIAE został ogłoszony 16 października
1991 roku przez ówczesne Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach dla uczczenia pontyfikatu papieża Jana Pawła II - "Ojca Ojczyzny".
Idea Konkursu zrodziła się z refleksji po VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie
w sierpniu tegoż roku. Założeniem pomysłodawców była promocja utalentowanych uczniów
szkół muzycznych oraz ukierunkowanie ich na wartości wskazane przez Ojca Świętego.
Inicjatywę podjęło Centrum Edukacji Artystycznej, a także katowicki Oddział Związku
Kompozytorów Polskich. Honorowy Patronat nad Konkursem od początku sprawowali:
Arcybiskup Metropolita Katowicki, Prezydent Miasta Katowice i Rektor Akademii
Muzycznej w Katowicach.
Utwory uczestników Konkursu (od piątej edycji począwszy o zasięgu międzynarodowym)
oceniane były przez Jury, w którym zasiadali kompozytorzy: Witold Lutosławski (
przewodniczący 1992), Wojciech Kilar (przewodniczący 1998, 2002, 2006 i 2010),
Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Jerzy Kornowicz, Andrzej Dziadek, Sławomir
Czarnecki, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marcel Chyrzyński, i Jarosław Wolanin oraz dyrektor
Szkoły Jerzy Sieczka i sekretarz Felicja Bieganek.
Koncerty laureatów Patri Patriae, odbywające się 16 października, w rocznicę wyboru na
papieża Karola Wojtyły, zawsze były prawdziwym świętem dla całej społeczności szkolnej
i wielkim przeżyciem dla uczestników. Nagrodzone utwory prezentowano w salach
koncertowych: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej w Katowicach, w katowickiej
Archikatedrze, Bazylice Wadowickiej oraz w Sali Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja
Góreckiego. Wykonawcami nagrodzonych utworów były zespoły, m. in: Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Żeński Filharmonii
Śląskiej pod dyrekcją Massimiliana Caldiego, Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją
Aleksandra Lasonia, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją
Anny Szostak, Schola Liturgiczna Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach,
Szkolna Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Jana Miłosz Zarzyckiego i Szymona Bywalca,
Szkolny Chór Żeński pod dyrekcją Mirosławy Knapik. Występowali też soliści, m.in.
Henryka Januszewska, Elżbieta Mrożek-Loska, Edward Lubaszenko, studenci Akademii
Muzycznej oraz często sami Laureaci.
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski PATRI PATRIAE to najbardziej prestiżowa
propozycja artystyczna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
Zainicjowała go przed 28 laty Felicja Bieganek, organizatorka wszystkich jej
dotychczasowych siedmiu edycji.

Back to top