baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
Z powodu zmiany organizacji pracy ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, od 12.03.2020 r. zmieniły się również terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone  we wrześniu 2019 r. przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady szkoły. 
Obecnie za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor na podstawie § 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz, U. 2020 poz 493). 
Zarządzeniem wprowadza się do odwołania organizację pracy szkoły, według której dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na odległość (zdalnie) są jedynie dni ustawowo wolne od pracy (1 i 3 maja 2020 r.).
Dni odwołanych egzaminów zewnętrznych i egzaminu wstępnego, są dniami pracy zdalnej. 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone we wrześniu 2019 r. w związku z uzasadnioną potrzebą organizacyjną pracy szkoły, są obecnie dniami pracy zdalnej.
Bernadeta Stańczyk Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Back to top