baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

Informacja dotycząca proponowanego przebiegu i treści egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego w 2020 r. 

Rekrutacja do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara
w Katowicach na rok szkolny 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące od 18 maja 2020 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz 872)
informujemy, że ostateczny termin egzaminu wstępnego do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na rok szkolny 2020/2021, wyznaczy dyrektor szkoły, z tym że termin ten będzie przypadał w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Ostateczna informacja o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
O kolejnych decyzjach w sprawie rekrutacji będziemy informować również na bieżąco na stronie internetowej szkoły.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29 maja 2020 r. następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do szkoły,
- kwestionariusz osobowy kandydata.
Pozostała dokumentacja: świadectwo zdrowia, materiały dokumentujące osiągnięcia
w zakresie kształcenia muzycznego (nieobowiązkowo), dwa zdjęcia legitymacyjne, może być złożona do 10 lipca 2020 r.
Podajemy na razie przewidywany termin egzaminu wstępnego: piątek, 12 czerwca 2020 r.
Harmonogram egzaminu wstępnego jest zależny od ilości zgłoszonych kandydatów
i będzie podany do wiadomości po zakończeniu przyjmowania wniosków, czyli po 29 maja 2020 r.
Szkoła prowadzi internat dla uczniów mieszkających poza Katowicami.
Do 12 czerwca 2020 r. należy złożyć w kancelarii szkoły stosowne podanie o przyjęcie do internatu, skierowane do dyrektora ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach (szczegóły na https://zpsm.edu.pl zakładka INTERNAT)

 

Back to top