baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
UWAGA!
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Katowicach i regionie, a także na podstawie opinii służb sanitarnych oraz decyzji władz samorządowych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 9a i § 9b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872), po konsultacji z organem prowadzącym, dyrektor ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach podjął decyzję o zamknięciu budynków POSM I st. im. S. Moniuszki oraz POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach i tym samym zawieszeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
 
Minister Edukacji Narodowej ogłosił także nowe terminy egzaminów zewnętrznych:
16-18 czerwca 2020  r. - egzamin ósmoklasisty
8-29 czerwca 2020 r. - egzaminy maturalne (tylko pisemne)
Więcej o terminach egzaminów maturalnych na stronie CKE:
https://static.cke.gov.pl/…/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf
Więcej można przeczytać na stronie CEA:
https://cea-art.pl/harmonogram-egzaminow-osmoklasisty-matu…/

Back to top