baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach (od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania).

Pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. działający w szkole związek zawodowy: Ognisko nr 51 ZNP Katowice, poinformował dyrektora ZPSM im. W. Kilara w Katowicach o prawie pracowników szkoły do przystąpienia do strajku w dniu 8. kwietnia 2019 r. zgodnie z wynikiem referendum strajkowego przeprowadzonego w dniu 14.03.2019 r.


Zgodnie z artykułem 68 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59.) dyrektor szkoły w szczególności kieruje działalnością szkoły i sprawuje opiekę nad uczniami.

Zarządzeniem dyrektora nr 37/2018/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. została wprowadzona w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach nowa organizacja pracy szkoły na czas strajku (od dnia 8.04.2019 do odwołania):
- POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach będzie otwarta w godzinach od 7:30 do 15.30
- POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach będzie otwarta w godzinach od 8.00 do 20.00.

Komitet strajkowy wyznacza zakres godzin przebywania w szkole nauczycieli i pracowników strajkujących oraz przygotuje dla nich listy obecności.

Nauczyciele strajkują na terenie szkoły w godzinach swojej pracy.

Potwierdzanie decyzji danego nauczyciela o strajku, odbywa się na specjalnie tworzonej codziennie przez Komitet strajkowy liście.

Dyrektor nie jest poinformowany z wyprzedzeniem, który z nauczycieli będzie w danym dniu strajkował.
Nauczyciele nieprzystępujący do strajku, oddają się do dyspozycji dyrektora szkoły, który zleca im zadania do przeprowadzenia (na przykład pracę w komisji egzaminacyjnej).


Zajęcia zbiorowe są zawieszone.
W sprawie lekcji indywidualnych instrumentu (przedmiotu głównego w POSM II st.) rodzice są proszeni o osobisty kontakt z nauczycielem prowadzącym.

W POSM I st., w godzinach otwarcia szkoły, zapewniamy w miarę możliwości zajęcia opiekuńcze małoletnim uczniom, szczególnie tym, których rodzice/opiekunowie prawni w żaden sposób nie mogą osobiście sprawować opieki nad swoimi dziećmi. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o informowanie wicedyrektorów POSM I st. o tym, czy dziecko będzie uczęszczało do szkoły w czasie strajku. Pozwoli nam to lepiej zorganizować opiekę nad nimi i zapewnić im bezpieczeństwo.

W POSM II st. nie działa świetlica i bufet. Uczniowie nie mogą ćwiczyć w salach lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela.

Planujemy zorganizowanie egzaminu gimnazjalnego w dniach 10.-12. kwietnia 2019 r.

oraz egzaminu ósmoklasisty w dniach 15.-17. kwietnia 2019 r. 

Uczniowie przystępujący do egzaminu proszeni są o stawienie się w szkole w tych dniach o godz. 8.00. 

(Powtarzam, ważna zmiana, spotykamy się o ósmej, przekażcie zainteresowanym)

Nauczycieli niestrajkujących w tych dniach, prosimy o przybycie do POSM II st. (10-12.04.2019/) i POSM I st. (15-17.04.2019 r.) na godz. 8.00. Nauczyciele ci oddają się do dyspozycji dyrektora szkoły. 

W dniach egzaminów zewnętrznych zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbywają się.

Nauczyciele strajkujący przebywają na terenie szkoły i wpisują się na listę Komitetu strajkowego.

Nauczyciele strajkujący nie mogą logować się w dzienniku elektronicznym, bo tym samym potwierdzaliby swoją obecności w pracy! 

Uprzejmie proszę o uwzględnienie tej trudnej sytuacji i w razie naprawdę ważnych pytań o telefonowanie do sekretariatu szkoły, kontaktowanie się z niestrajkującymi w danym dniu wicedyrektorami lub pisanie bezpośrednio do mnie, jako dyrektora szkoły w dzienniku LIBRUS lub na maila służbowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy rodziców o wyrozumiałość, pomoc i zrozumienie. 

Z poważaniem,
Bernadeta Stańczyk
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach

Back to top