Minikalendarium

 

12. 12. 2016 wystawa: 1981 ROK PRZEŁOMU - "TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ"

Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 2 maja 2017 r.; 8 czerwca 2017 r.; 16 czerwca 2017 r. oraz 6 dni egzaminów zewnętrznych